De Partij voor de Dieren concludeert dat de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) geen bedreiging vormen voor het verkeer, de landbouw en de natuur. Zij ziet daarin een bevestiging voor het gelijk van de gemeente Amsterdam, die geen jacht toestond in de duinen. De provincie Noord-Holland heeft de gemeente altijd onder druk gezet en zelfs gedreigd met een aanwijzing om damherten dood te schieten. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat de provincie het Amsterdamse model over neemt en heeft Statenvragen gesteld.

Amsterdamherten
Herten Amsterdamse Waterleidingduinen: Jan de Graaf / Foter / CC BY

Veel minder schade en leed
Sinds het hekwerk om 3 zijden van de AWD is gesloten is het aantal verkeersincidenten spectaculair gedaald. In de eerste 4 maanden van het jaar deden er in 2010, 2011 en 2012 nog  respectievelijk  15, 17 en 21 ongelukken rond de AWD voor, in 2013 waren dat er 7. Het leed dat door de hekken wordt voorkomen is daarmee groot. De damherten laten doorgaans het leven na een aanrijding met een auto. Ook de landbouwschade zag een effect van het hekwerk: in de tweede helft van 2012 werd 3 keer zo’n 750 euro geclaimd. Het aantal klachten over damherten lijkt ook af te nemen sinds het hekwerk staat.

Natuur
Sinds duidelijk werd dat de verkeersveiligheid met een hekwerk sterk vooruitging begon de discussie over het negatieve effect dat de dieren zouden hebben op de natuur en met name de Natura 2000 doelstellingen. OBN onderzocht de natuurschade en constateerde dat op dit moment geen serieus gevaar voor de instandhoudingsdoelen bestaat. Op termijn zou bij een verdere groei van de populatie een effect kunnen ontstaan, maar op dit moment zijn de dieren juist goed voor de natuur. Tot hoever de populatie zal groeien is niet bekend, maar de laatste twee jaar is de populatie in de AWD niet toegenomen.

Damherten beheerplan
Het damhertenbeheerplan van de provincies Noord- en Zuid-Holland is daarmee achterhaald. De Partij voor de Dieren verzoekt daarom het Amsterdamse model over te nemen. In het Amsterdamse model worden conflicten tussen mens en dier voorkomen door een deugdelijk hekwerk langs de weg en is er geen sprake van jacht op dieren.

Persbericht Partij voor de Dieren Noord-Holland