De toestand van onze zeeën en oceanen is dramatisch. Als we doorgaan met het vangen van vis in het huidige tempo, zullen de zeeën in 2048 geen vis van betekenis meer bevatten. De zeeën zijn stervende.

Bijvangst
Bijvangst ©Wikimedia Commons

Een van de oorzaken is de visserij dat tot een uit de hand gelopen economisch monster is verworden: met grote sleepnetten worden de bodems van de zeeën leeg geschraapt, alles wat leeft met een vernietigende kracht met zich meenemend. De massale zogenaamde bijvangst gaat verminkt of dood terug de zee in.

Officieel is de gemiddelde bijvangst wereldwijd ongeveer 23% van de totale visvangst (FAO). Dit betekent dat gemiddeld per 4,3 kilo geconsumeerde vis, 1 kilo vis bijgevangen wordt. In totaal worden er per jaar 2 miljard borden vis (van 1 kilo) bijgevangen! Deze cijfers zijn echter gebaseerd op gegevens die de vissers zelf opgeven of op gedocumenteerde cijfers door observanten aan boord van schepen. De werkelijke bijvangstcijfers zijn hoogstwaarschijnlijk veel hoger dan nu bekend. Volgens Greenpeace gaat het om 7 tot 27 miljard kilogram.

Vissers gooien vaak hun vangst overboord als deze commercieel niet interessant lijkt te zijn. Dit wordt ‘slippage’ genoemd. Op zich is deze vis prima gezond en verkoopbaar, maar omdat de visser beter denkt te kunnen krijgen, wordt de vis weer (dood) overboord gegooid. (Borges et al., 2008)

Jaap & Kasper Filmproducties hebben samen met een grote groep van enthousiaste young professionals een geweldig mooie korte film over bijvangst gemaakt. WSPA, The Black Fish (naamdrager), Sea First Foundation (naamdrager), Parool (media), RankaBrand (content support) werkten mee aan deze productie.

Bron: Nicolaas G. Pierson Foundation ©PiepVandaag.nl