Volgens wetenschappers draaien mensapen opzettelijk rond om zichzelf duizelig te maken. Ze concluderen dit aan de hand van een onderzoek waarbij gekeken is naar verschillende filmpjes van ronddraaiende apen. Het ging daarbij voornamelijk om primaten die in gevangenschap leefden. Mogelijk zou ronddraaien de zintuigen kunnen stimuleren en zo een manier zijn om verveling tegen te gaan. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Primates.

mensapen
Mensapen draaien mogelijk rondjes om aan de werkelijkheid te ontsnappen | Foto: publiek domein

In een recente studie hebben wetenschappers video’s bestudeerd. Daarin draaien gorilla’s, chimpansees en ook orang-oetans rondjes. Het gedrag zou aanwijzingen kunnen geven over waarom de mens het verlangen heeft ontwikkeld om andere mentale toestanden op te zoeken. Daarnaast is deze eigenschap mogelijk afkomstig van onze voorouders. “Als dit inderdaad het geval was, zou dit enorme gevolgen hebben voor hoe wij denken over de moderne menselijke cognitiecapaciteiten en emotionele behoeften”, zei Dr. Adriano Lameira, werkzaam bij de universiteit van Warwick en coauteur van de studie.

Onderzoek

Het onderzoeksteam bestudeerde een virale video van een mannelijke gorilla, genaamd Zola, die in een zwembad ronddraait en ook andere video’s van apen die spinnend gedrag vertonen.

Uit de analyse bleek dat de apen gemiddeld 1,5 keer per seconde draaiden. In veel van de video’s gebruikten de primaten touwen of lianen om te draaien; daarin draaiden ze het snelst en het langst. Daarnaast is de snelheid van draaien vergelijkbaar met die van de draaien derwisjen; Islamitische geestelijke die rondjes draaien om in trance te raken.

“Spinnen verandert onze bewustzijnstoestand, het verstoort ons reactievermogen van lichaam en geest en coördinatie, waardoor we ons ziek, licht in het hoofd en zelfs opgetogen voelen, zoals bij kinderen die in draaimolens, draaitoestellen en carrousels spelen”, zei Lameira. Hij vervolgde:

“Als alle mensapen duizeligheid opzoeken, dan hebben onze voorouders dat hoogstwaarschijnlijk ook gedaan. We vroegen ons af welke rol dit gedrag speelt bij de oorsprong van de menselijke geest. De apen deden het doelbewust, alsof ze dansten en de parallel tussen het gedrag van mensen en apen was meer dan toevallig.”

Opzettelijk ronddraaien

De apen waren merkbaar duizelig bij de derde spinsessie en zouden waarschijnlijk ook hun evenwicht verliezen en vallen. “Dit wijst erop dat de primaten opzettelijk blijven draaien, ondanks het feit dat zij de effecten van duizeligheid beginnen te voelen, totdat zij hun evenwicht niet langer kunnen bewaren”, aldus Dr. Marcus Perlman van de Universiteit van Birmingham en coauteur van het onderzoek.

Verveling mogelijke reden

Tot slot, verder onderzoek is nodig om de beweegredenen van primaten voor dergelijk gedrag te begrijpen. “Er zou een verband kunnen zijn met de geestelijke gezondheid, aangezien de primaten die wij dit gedrag zagen vertonen, meestal in gevangenschap leefden en zich misschien vervelen en hun zintuigen op een of andere manier proberen te stimuleren”, zegt Lameira, die eraan toevoegde dat het ook ‘speelgedrag’ zou kunnen zijn.

Bron:

©AnimalsToday.nl Aurora van de Loo