Het Spaanse Congres heeft op 16 maart de eerste nationale dierenwelzijnswet aangenomen. Een historisch moment voor Spanje. De wet betekent een mooie stap voor veel dieren. Echter vallen dieren zoals stieren voor stierengevechten en jachthonden buiten de bescherming van de wet.

dierenwelzijnswet
Eerste nationale dierenwelzijnswet in Spanje is een feit | Foto: publiek domein

De nieuwe wet is een belangrijke stap voor deel dieren. Zo komt er een no kill-beleid voor honden en katten waardoor de dodingsstations zullen verdwijnen. Daarnaast komt er een verbod op circussen met wilde dieren, hanengevechten en de verkoop van dieren in winkels. Ook wordt het fokken van dieren door particulieren beperkt en komt er een noodplan voor dieren bij natuurrampen.

Stierengevechten en jachthonden

Ondanks het feit dat de wet niet ver genoeg gaat in het beschermen van dieren in Spanje, is het Comité Anti Stierenvechten (CAS) van mening dat de wet wél een positieve ontwikkeling is. Maite van Gerwen, directeur van CAS:

“Deze wet is een begin. Het is niet zo dat alle problemen voor dieren hiermee worden opgelost en uiteraard betreuren wij het dat stieren en jachthonden door deze wet niet worden beschermd. Maar elke stap is er één en deze wet is een stap in de goede richting. Samen met onze zusterorganisaties zullen wij ervoor zorgen dat de volgende stappen ook worden gezet, zodat uiteindelijk ook de dieren uit de stierenvechtindustrie en de jachthonden de bescherming krijgen die zij verdienen.”

stierenvechten
Foto: publiek domein

Daarbij kan de wet met iedere nieuwe regering verbeterd worden. Bovendien dient de nationale wet als basis voor de al bestaande wetten in de autonome regio’s. De regionale wetten zullen de nationale wet aanvullen. Zo werd recentelijk in de regio Valencia besloten dat jachthonden wél onder de bescherming zullen vallen van de regionale dierenwelzijnswet.

No kill-beleid

Ook is de strafwet (Código Penal) aangepast op een aantal punten die te maken hebben met misdaden tegen dieren. De belangrijkste aanpassingen van de nieuwe dierenwelzijnswet en de strafwet zijn als volgt:

 • No kill-beleid voor honden en katten. Dit heeft grote gevolgen voor dodingsstations in Spanje
 • Verbod op circussen met wilde dieren
 • Hanenegevechten worden verboden
 • Verbod van gebruik van dieren voor draaimolens
 • Tijdens hoge temperaturen komt er een verbod op gebruik van dieren in festivals. Dit geldt ook tijdens het afsteken van vuurwerk. Daarnaast moeten de dieren de beschikking hebben tot water en voedsel
 • Ethisch populatiebeheer van kolonies van zwerfkatten. Dit houdt in dat katten worden gesteriliseerd en teruggezet in hun leefomgeving. Daarnaast krijgen alle katten een microchip. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het steriliseren. De autoriteiten zorgen voor de kosten
 • Er komt een beperking voor het fokken van huisdieren door particulieren. Fokken kan alleen uitgevoerd worden door mensen die als fokker geregistreerd staan
 • Alle katten die ouder zijn dan zes maanden moeten gesteriliseerd zijn en krijgen een microchip. Wie zijn kat niet wil laten steriliseren, moet zich verplicht registreren als fokker
Eindelijk een chipplicht voor katten
Foto: publiek domein

Primatenwet en positieflijst

 • Hondeneigenaren moeten een cursus volgen voor het verantwoordelijk houden van honden. Bovendien moeten ze een aansprakelijkheidsverzekering aanschaffen voor schade aan derden
 • De verkoop van huisdieren in winkels en het tentoonstellen ervan voor commerciële doeleinden is verboden
 • Huisdieren die in open ruimtes leven, moeten toegang hebben tot schoon water en voedsel
 • Honden en katten kunnen niet langer gehouden worden in terrassen, balkons, patio’s, auto’s, etc.
 • Verbod op gebruiksvoorwerpen die de bewegingsvrijheid van een dier beperken of tegengaan (behalve bij dierenartsbehandelingen)
 • Dieren mogen niet langer dan drie dagen alleen gelaten worden zonder supervisie. Bij honden is dit maximaal 24 uur
 • Er komt een positieflijst voor huisdieren. Primaten, bedreigde diersoorten of giftige dieren zijn uitgesloten
 • Er wordt gewerkt aan een primatenwet
 • Staatsregisters voor de identificatie van huisdieren, fokkers en mensen met een houdverbod worden opgezet
 • Er worden instituties gecreëerd die dierenmishandeling en het in de steek laten van dieren moeten tegengaan
 • Protocollen voor het evacueren van dieren in rampen zoals bosbranden, vulkaanuitbarstingen en vergelijkbare natuurverschijnselen worden opgezet
bosbrand
Foto: publiek domein

Dierenbescherming

Dit is de eerste nationale dierenbeschermingswet van Spanje. Opvallend aan de wet is het creëren van instituties die de controle, het toezicht en het opstellen van maatregelen tegen dierenmishandeling en het voorkomen van verwaarlozing op staatsniveau zullen ondersteunen. De wet bevat een actieplan om dit doel te bereiken.

Daarnaast wordt er een centraal systeem opgericht van registers voor dierenbescherming, komen er statistieken om de stand van zaken op het gebied van dierenbescherming in de Spaanse samenleving als geheel te volgen. Ook komt er een nationaal plan voor dierenbescherming, dat doelstellingen en acties zal bevatten om “dierenmishandeling in al haar aspecten uit te roeien in onze samenleving”.

Bron:

©AnimalsToday.nl Estefania Pampin Zuidmeer