In 2014 zijn er 2.555 meldingen over dierenmishandeling- en dierenverwaarlozing van landbouwdieren binnengekomen bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Bij ongeveer 80 procent van de meldingen gaat over verwaarlozingen van runderen, schapen, paarden, pony’s en ezels. Ongeveer 20 procent betreft varkens en pluimveeDe meeste meldingen zijn afkomstig van bezorgde burgers, aldus de NVWA in haar jaarverslag.

dossier dierenmishandeling - landbouwdieren

In de top 10 van meldingen die de NVWA ontvangt staan meldingen over dierenmishandeling en verwaarlozing op nummer 1. In het aantal meldingen, zit vergeleken met de afgelopen jaren, nog steeds een stijgende lijn. Zo kwamen er in 2012 1.747 meldingen binnen over de verwaarlozing van dieren op veehouderijen. In 2013 is dat aantal gestegen naar 2.226 klachten. Het ging toen vooral om varkens, runderen en schapen.

Een woordvoerder van de NVWA vorig jaar:

“We zien vaker dat dieren ondervoed zijn, in vieze stallen staan of bijvoorbeeld geen medische verzorging krijgen. Dat wordt mede veroorzaakt door de economische situatie in de agrarische sector. Van veehouders horen we dat ze niet genoeg geld hebben voor voer of het onderhoud van hun bedrijf.”

Bron: Boerderij ©PiepVandaag.nl 


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.