Bij de Nieuwe (Nederlandse) Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA) komen steeds meer meldingen binnen over verwaarloosde landbouwdieren. Zo kwamen er in 2012, 1.747 meldingen binnen over de verwaarlozing van dieren op veehouderijen. In 2013 is dat aantal gestegen naar 2.226 klachten. Het gaat vooral om varkens, runderen en schapen.

NVWA - verwaarlozing

“We zien vaker dat dieren ondervoed zijn, in vieze stallen staan of bijvoorbeeld geen medische verzorging krijgen”, aldus een woordvoerder van de NVWA. “Dat wordt mede veroorzaakt door de economische situatie in de agrarische sector. Van veehouders horen we dat ze niet genoeg geld hebben voor voer of het onderhoud van hun bedrijf.”

Momenteel staan maar liefst 325 veehouders onder verscherpt toezicht. Daarvan blijken 60 veehouders notoire overtreders.

In 410 zaken kreeg de eigenaar van de dieren de opdracht maatregelen te treffen om de situatie te verbeteren en moest er bijvoorbeeld verplicht een dierenarts worden ingeschakeld. Bij deze 410 zaken waren in totaal 271.210 dieren betrokken. In 87 gevallen droeg de NVWA de zaak direct over aan justitie. Op 12 bedrijven was de situatie zo nijpend dat 669 dieren onmiddellijk werden weggehaald. Zo werden afgelopen oktober bij een veehouder in Wagenberg 160 zieke en ernstig verwaarloosde paarden, pony’s en ezels direct in beslag genomen. Twee van de dieren waren al gestorven.

Het LTO heeft geen cijfers die de conclusies van het NVWA onderschrijven, maar dat verwaarlozing vaak het gevolg is van economische problemen is bekend.

Bron: deGelderlander.nl ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.