Het aantal olifanten in Afrika neemt nog steeds dramatisch af. Dit ondanks alle maatregelen die genomen worden om de dieren te beschermen. De enorme vraag naar ivoor vanuit Azië zorgt voor een grote illegale markt, aldus het CITES.

Afrikaanse olifanten - 20.000 olifanten
Foto via CITES Facebook

In 2013 blijken in Afrika meer dan 20.000 olifanten te zijn gedood voor hun ivoor.

“Het stropen is alarmerend hoog en overstijgt in de ruime mate de natuurlijke aanwas van de populatie.”

Het gaat door de toenemende vraag inmiddels zo slecht met de Afrikaanse olifant dat er een zeer reële kans is dat het grootste levende landzoogdier in 2025 volledig is uitgestorven.

De alsmaar grotere hoeveelheden ivoor die in beslag worden genomen wijzen erop dat de handel internationaal is georganiseerd. Het ivoor is vooral bestemd voor landen als China, Thailand en Vietnam.

Belangrijkste oorzaken die de stroperij in stand houdt is de armoede in de landen van herkomst, het feit dat er nauwelijks strafvervolging is en de toenemende internationale vraag naar ivoor.

In China wordt inmiddels wel de druk opgevoerd om te vervolgen. Daarbij heeft het land begin dit jaar, na de Verenigde Staten, Frankrijk en België, besloten haar in beslag genomen voorraad ivoor te vernietigen. Volgens een verklaring is Wildlife Trade een ‘serieus probleem‘ en wil men met de vernietiging het ivoor bewustwording onder de bevolking creëren en laten zien dat China de handel in wilde dieren een halt toe wil roepen.

Ivoor is na een verbod van vele jaren sinds 2008 weer legaal te koop in China, maar onder strikte voorwaarden en alleen uit oude voorraden. Die voorraden blijken echter verre van toereikend.

Als legaal alternatief voor het ivoor van olifanten neemt de handel in ivoor van de uitgestorven mammoet toe, aldus het CITES. Door klimaatverandering worden steeds meer resten van mammoeten in de permafrost van Siberië gevonden. Probleem is dat in bepaalde kringen de mammoet als minderwaardig wordt gezien. Het ivoor van deze dieren is ook niet duur en illegaal genoeg.

Piek - 20.000 olifanten
Sinds 2010 is er een duidelijke piek te zien in stroperij. De stippellijn staat voor natuurlijke aanwas, alles er boven is populatieverlies.

Bron: DeMorgen.be ©PiepVandaag.nl