De damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn vogelvrij verklaard. Maar liefst 2200 dieren zullen worden afgeschoten. Een meerderheid van de Gemeenteraad van Amsterdam steunde gisteren een voorstel om de populatie van drieduizend dieren terug te brengen tot achthonderd dieren.

Damherten Amsterdamse Waterleidingduinen
©hetedelhert.nl

PvdA, D66, VVD, en de Partij voor de Ouderen stemden voor het afschot van de dieren. De Partij voor de Dieren, SP en Groen Links pleiten voor reactief beheer, waarbij alleen in de winter ernstig verzwakte dieren worden afgeschoten om hen verder lijden te besparen. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren:

“Met dit beleid blijven we in de toekomst de jacht in stand houden en de nieuwe aanwas zal ook worden afgeschoten. Het beleid van Amsterdam is dus gewoon gericht op de jacht. De populatie zal bepaald worden door jacht en niet het natuurlijk evenwicht”.

De discussie omtrent jacht op de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt al langer gevoerd. Reeds in december 2011 werd een afschotontheffing voor de damherten aangekondigd. Dergelijke ontheffing is op zijn zachtst gezegd controversieel. Damherten staan op zowel de Nederlandse als de internationale lijst van bedreigde diersoorten geclassificeerd als ‘gevoelig’. De Amsterdamse Waterleidingduinen is ook nog eens een uniek en populair natuurgebied, waar jacht geen plaats dient te hebben.

Nu wordt overgegaan tot afschot, zullen de dieren schuw worden en niet meer zichtbaar zijn voor het publiek. PiepVandaag.nl voerde in 2013 samen met de Faunabescherming en de Dierenbescherming Amsterdam actie tegen het ook toen geplande afschot van herten. Lees hier tien argumenten waarom afschot absoluut niet nodig is.

Bron: Parool ©PiepVandaag.nl