Een lid van de Zuid-Koreaanse Democratische Partij heeft vorige week een wetsvoorstel ingediend om de hondenvleesindustrie te verbieden. Dit zou een einde maken aan het fokken en slachten van honden voor menselijke consumptie, dankzij een verbod op hondenvleesboerderijen, hondenslachterijen en de verkoop van hondenvlees in heel Zuid-Korea. Hondenboeren worden gesteund om over te stappen op alternatieve bedrijven.

Wetsvoorstel Zuid-Korea om hondenvleesindustrie te verbieden
Hondenvlees op markt in Seoul, Zuid-Korea (2008) | Foto: Gaël Chardon via Wikimedia CC BY-SA 2.0

Het wetsvoorstel komt er nadat Humane Society International (HSI/Korea) achter de schermen met Koreaanse wetgevers heeft gewerkt aan een verbod op hondenvlees. Sinds 2015 heeft het ‘Models for Change’ programma van HSI/Korea samengewerkt met hondenboeren om 18 boerderijen voorgoed te sluiten. Meer dan 2700 honden zijn in die tussentijd gered. Boeren werden geholpen om over te stappen op alternatieve middelen van bestaan, zoals het verbouwen van chilipepers en het leveren van water. Directeur overheidszaken bij HSI/Korea, Borami Seo, werkt nauw samen met wetgevers om wetgeving tot stand te brengen. Seo zegt:

“Dit is een historisch moment voor dierenwelzijn in Zuid-Korea, dat hopelijk het begin van het einde betekent voor de hondenvleesindustrie in ons land. Het is duidelijk dat er een aanzienlijk maatschappelijk en politiek momentum is om voor eens en altijd een einde te maken aan het hondenvleestijdperk in Zuid-Korea. Deze speciale wet is bedoeld om een nationaal plan op te stellen om een einde te maken aan de hondenvleesindustrie en boeren zakelijke overgangsmogelijkheden te bieden die ook een einde zullen maken aan het misbruik en het lijden van honderdduizenden honden per jaar voor vlees dat de meeste mensen in Korea niet willen eten.”

.

Wetsvoorstel Zuid-Korea om hondenvleesindustrie te verbieden
Vlees dat de meeste mensen in Korea niet willen eten | Foto: Humane Society International

Merendeel eet geen hondenvlees

De speciale wet, die gesteund wordt door elf tweepartijdige sponsors, komt op een moment van toenemende publieke en politieke steun voor het beëindigen van de hondenvleesindustrie in Zuid-Korea. Zo heeft first lady Kim Keon-hee openlijk opgeroepen tot een verbod. Ook blijkt uit de laatste opiniepeilingen van Nielsen Korea, in opdracht van HSI/Korea, dat 87,5 procent van de bevolking geen hondenvlees eet of dat in de toekomst zal doen.
.

Geen hondenvlees meer voor meeste Zuid-Koreanen

.
Zo’n 56 procent van de Zuid-Koreanen voorstander van een wettelijke verbod op het eten van honden, de fok en de handel in vlees. In december 2021 vormde de regering een taskforce om met voorstellen te komen, maar na herhaaldelijk uitstel hebben parlementslid Han en HSI/Korea de krachten gebundeld om deze speciale wet voor te stellen om het proces te versnellen. Seo:

“Hondenvleesconsumptie mag dan deel hebben uitgemaakt van het verleden van Korea, maar er is geen plaats voor in onze toekomst. HSI/Korea’s ‘Models for Change’ programma biedt een werkende blauwdruk voor hoe we deze industrie kunnen afschaffen in samenwerking in plaats van conflict met boeren. Het is nu tijd voor onze wetgevers om deze speciale wet aan te nemen, zodat we samen deze uitstervende industrie naar de geschiedenisboeken kunnen sturen.”

Miljoen honden gefokt

Helaas worden er op dit moment naar schatting een miljoen honden intensief gefokt, op duizenden boerderijen in het hele land, meestal onder extreem slechte omstandigheden. Zo worden de honden in kleine, kale draadkooien gehouden zonder gezond voedsel, water, stimulatie, comfort, onderdak of diergeneeskundige zorg. Pijnlijke huid- en ooginfecties komen vaak voor, maar ook ziektes en onbehandelde verwondingen door gevechten als gevolg van verveling, frustratie en beperkte middelen, zoals voedsel. Hoewel de meeste honden op de boerderijen worden geboren, worden verlaten huisdieren vaak gevonden met hun halsband nog om wanneer ze naar de slacht worden gebracht of afgekeurde dieren uit de fokkerij. Ze krijgen te maken met een afschuwelijke dood, meestal door elektrocutie. Han vertelt:

“Volgens de Food Sanitation Act wordt hondenvlees niet beschouwd als voedsel, daarom opereert deze wrede industrie al in strijd met de wet. Het is daarom noodzakelijk dat deze speciale wet wordt aangenomen om een einde te maken aan het fokken, slachten, verwerken en verkopen van honden voor consumptie. Hondenvlees veroorzaakt niet alleen onnodig dierenleed, het bedreigt ook de volksgezondheid vanwege de onhygiënische omstandigheden. We hebben deze speciale wet dringend nodig om een einde te maken aan de hondenvleesindustrie en boeren overgangssteun te bieden.”

.

Wetsvoorstel Zuid-Korea om hondenvleesindustrie te verbieden
Hondenvleesfokkerij in Zuid-Korea | Foto: Humane Society International

Na vijf jaar verbod hondenvleesindustrie

Artikel 6 van de bijzondere wet bevat een plan om hondenvleesboerderijen en aanverwante bedrijven te sluiten en hun overgang te ondersteunen. Op grond van deze bepaling moet het ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Plattelandszaken in het plan opnemen hoe de honden worden beschermd van boerderijen die ervoor kiezen om te sluiten binnen vijf jaar nadat de wet van kracht is geworden. Artikel 8 biedt de wettelijke grondslag om een commissie op te richten om een einde te maken aan de hondenvleesindustrie onder de regering, bestaande uit maximaal 25 vertegenwoordigers van relevante ministeries en andere belanghebbenden.
.

Zuid-Korea overweegt verbod op hondenvlees

.
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zal er financiële steun worden gegeven om legaal geregistreerde hondenboerderijen te sluiten of om te schakelen. In lijn met het ‘Models for Change’ programma, zullen deelnemende boeren subsidies ontvangen om hun overgang te ondersteunen en ook training of begeleiding bij het veranderen van hun carrière. Het volledige verbod op het fokken en slachten van honden voor menselijke consumptie wordt vijf jaar nadat de wet is aangenomen van kracht.

Bronnen:

#GNvdD: 21 honden gered van illegale hondenvleesboerderij Zuid-Korea

©AnimalsToday.nl Jane Sauer