De vergunning voor de uitvoer van de Amerikaanse dolfijn vanuit Dolfinarium Harderwijk naar een attractiepark in China is door de rechter vernietigd. Voor de andere zeezoogdieren had nooit vergunning mogen worden afgegeven door de RVO, op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was. Dat blijkt uit de uitspraak gisteren door de rechters van de meervoudige kamer in Amsterdam. De redding van de dieren komt nu aan op handhaving van het Besluit Houders van dieren.

Besluit zal dolfijnen redden van export naar China
Hainan Ocean Paradise is een commercieel pretpark | Foto: screenshot website

Sea Shepherd en House of Animals stapten naar de rechter om de export van 8 dolfijnen en 2 walrussen naar het Chinese pretpark Hainan Ocean Paradise tegen te gaan. Inmiddels zijn er veel documenten aan het dossier toegevoegd en is de rechtbank van mening dat de vergunning wel mag worden afgegeven. Dit is echter alleen op basis van een CITES-uitvoervergunning. De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES maakt afspraken om de wereldwijde handel in bedreigde dieren en planten te reguleren. Dit betreft handelsafspraken, geen dierenwelzijnsactiviteiten, zo benadrukt House of Animals.
.

Karen’s blog: Samen naar de rechter tegen Dolfinarium

Besluit Houders van dieren

De invalshoek over het dierenwelzijn vanuit het ‘Besluit Houders van dieren’ loopt nog bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Alleen als beide toestemmingen gegeven zijn – CITES en uitspraak CBb – mogen de dieren worden uitgevoerd naar China. Voorlopig blijven ze dus in Nederland.

Volgens House of Animals en Sea Shepherd botst de export van de dieren naar China met onze eigen, Nederlandse afspraken over dierenwelzijn. Zo mag het dus niet. Ze onderzoeken of ze in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de meervoudige kamer, want daar liggen nog kansen. Karen Soeters van House of Animals:

“Belangrijkste reden hiervoor is dat de verkoop van dolfijnen aan China tóch verboden is, net als dat de verkoop van dolfijnen binnen Europa verboden is. Aanleiding om dit te zeggen is vage CITES-regelgeving, die zelfs in vier talen geen helderheid verschaft. Daarover willen we best een uitspraak.”

Gekunsteld

De vergunning voor de uitvoer van de Amerikaanse dolfijn is door de rechtbank vernietigd. Deze dolfijn is niet in Europa gefokt en zal daarbij door Hainan Ocean Park voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Voor dit dier andere regels. De meervoudige kamer is daarmee dus van mening dat de dieren naar een commercieel attractiepark gaan en vindt zelfs dat er sprake is van een ‘gekunstelde’ constructie:

“De rechtbank heeft verder geen concrete gegevens op grond waarvan zij zou kunnen vaststellen dat Ocean Paradise – zoals de minister betoogt – bestaat uit een commercieel gedeelte, bestaande uit hotels, achtbanen en shows en een niet-commercieel deel met dieren zoals de tuimelaars. Zo’n verdeling van een park in een commercieel en niet-commercieel deel, wat hier ook van zij, komt de rechtbank bovendien gekunsteld over en past naar het oordeel van de rechtbank niet bij de bedoeling van artikel 5, tweede lid, aanhef en sub c onder ii), eerste streepje, van de basisverordening.”

Geert Vons, directeur van Sea Shepherd, benadrukt de successen die zijn geboekt met de uitspraak van de meervoudige kamer in Amsterdam:

“Volgens de rechtbank is evident dat Ocean Paradise in China een attractiepark is met een overwegend commercieel doel. De rechter verwerpt ook het betoog van de minister dat dierentuinen ‘per definitie niet commercieel’ zouden zijn, en stelt tevens dat fokprogramma’s met dolfijnen geen bewijs zijn dat er geen commercieel doel wordt beoogd. Tuimelaars zijn niet bedreigd, en dus er is geen reden om met deze dieren te fokken, behalve voor het opvoeren van shows.”

Pijnlijk duidelijk wordt dat CITES niet over dierenwelzijn gaat en dat de RVO niet vanuit het Besluit Houders van dieren heeft gehandeld, aldus Karen Soeters:

“Ik heb er alle vertrouwen in dat het CBb vanuit het oogpunt van dierenwelzijn geen toestemming geeft de dieren te exporteren. Zeker nu ook de rechter heeft vastgesteld dat het hier gaat om een ‘ordinaire’ verkoop van dieren. Ze worden in China ingezet om kunstjes te vertonen met als doel geld verdienen. Dat ‘circus met wilde dieren’ is in Nederland verboden – ook voor het Dolfinarium. In het land waar de dieren naartoe gaan moet het welzijnsniveau minimaal dat van het in Nederland geldende niveau zijn, dus er is al genoeg reden om ook deze vergunningen te vernietigen.”

De zaak zal naar verwachting binnen afzienbare tijd op zitting worden behandeld. Dat zal de derde rechtszaak zijn die Sea Shepherd en House of Animals samen aanspannen om de export van de zeezoogdieren, waaronder 8 dolfijnen, vanuit het Dolfinarium in Harderwijk naar een pretpark in China tegen te gaan.
.

Karen’s blog: Wij versus de RVO en het Dolfinarium

.
Eerder bepaalde de voorzieningenrechter in Amsterdam dat de export van de zeezoogdieren voorlopig niet doorgaat.

Bron: