Het Brusselse parlement heeft een voorstel anoniem goedgekeurd om het vangen en doden van duiven te verbieden in Brussel. De overbevolking van duiven brengt problemen met zich mee in de steden, maar een speciale anticonceptiepil is een geschikt alternatief.

duiven
Brussels parlement verbiedt het doden van duiven | Foto: Pixabay

Duiven zijn geliefd onder een deel van de bevolking, vooral door de oudere stadsbewoners die de vogels graag voeren. Voor de duiven is het leven in de stad niet altijd makkelijk: veel vogels worden ziek, sterven van verhongering of bevriezing. Daarnaast zorgt de overbevolking van duiven in de stedelijke gebieden voor overlast en schade. Daardoor kunnen gespecialiseerde bedrijven bij Leefmilieu Brussel toestemming vragen om de overbevolking tegen te gaan. De dieren worden vaak gevangen in kooien en later geĆ«uthanaseerd. Dankzij een voorstel van Victoria Austraet – die voorheen bij de politieke partij DierAnimal zat, maar nu onafhankelijk in het parlement zit – komt daar nu een einde aan. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd en krijgt ook steun van minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt.

Uit onderzoek uit 2019 van Leefmilieu Brussel en Natagora bleek de methode al wreed, inefficiƫnt en duur. Daarnaast veroorzaakt de methode veel lichamelijk leed. Parlementslid Austraet:

ā€œWanneer een duif gevangen wordt, zorgt dat voor stress en leed. Soms zitten ze dagenlang in kooien en sterven ze van de dorst.ā€

ā€œBovendien gaat het om een niet-selectieve methode, want ook andere vogelsoorten komen terecht in zulke kooien. De methode is wreed en inefficiĆ«nt.ā€

Anticonceptiepil

Volgens minister Clerfayt zijn er betere en diervriendelijkere manieren om de duivenoverlast te verminderen. Allereerst benadrukt de minister dat mensen de duiven op de openbare weg niet moeten voeren. Maar een geschikte actie die de autoriteiten kunnen ondernemen, is het verspreiden van anticonceptiezaden.

Hierbij worden met voederinstallaties maiskorrels met anticonceptiemiddel verspreid. Omdat er geen hormonen in zitten, is het niet schadelijk voor de dieren of de natuur. En dat de anticonceptiepillen werken, blijkt uit een proef uit 2019 in het Brusselse Laeken. Daar daalde de populatie met 30 procent.

ā€œDe resultaten van deze eerste test zijn erg hoopgevend. Ze laten zien dat het mogelijk is om de duivenpopulatie te beperken, rekening houdend met dierenwelzijn. De anticonceptiemiddelen brengen ook geen schade toe aan andere vogels die een essentiĆ«le rol spelen in de biodiversiteitā€, zei de wethouder voor groene ruimten, openbare netheid en dierenwelzijn, Zoubida Jellab, destijds.

Bronnen:

Ā©AnimalsToday.nl Sophie Jongma