Argentinië en Mexico hebben het belangrijkste milieuakkoord van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied geratificeerd bij de Verenigde Naties. Op donderdag 22 april 2021, op de internationale Dag van de Aarde, zal het Escazú-akkoord in werking treden.

Latijns-Amerika
Belangrijkste milieuakkoord van Latijns-Amerika bekrachtigd | Foto: Pixabay

Het akkoord heeft als doel mens en milieu te beschermen. Dit heeft automatisch een positieve impact op dier en natuur. Het recht op een gezond milieu en de garantie om bescherming te verstrekken aan milieuactivisten zijn erin opgenomen. Latijns-Amerika en de Caraïben kampen met zeer ernstige milieuproblemen en criminaliteit. Milieuactivisten kunnen vaak niet zonder gevaar hun beroep uitoefenen. Deze nieuwe afspraken zouden hen meer veiligheid moeten bieden.

Latijns-Amerika gevaarlijkste regio voor milieuactivisten

Historisch moment

In 2018 werd de belangrijkste milieuovereenkomst van Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied aangenomen in Costa Rica, in Escazú – het akkoord is vernoemd naar deze stad. Om de overeenkomst van kracht te laten gaan, moest het voldoen aan de eisen van de Verenigde Naties. Tenminste twaalf landen moesten het akkoord ratificeren. Negentig dagen later zou het vervolgens in werking treden. Nu, drie jaar later, hebben 24 landen het akkoord ondertekend, waarvan dankzij de bekrachtiging door Argentinië en Mexico vorige week, inmiddels 12 landen het akkoord hebben geratificeerd.

Martha Delgado, ondersecretaris van multilaterale zaken en mensenrechten van het Mexicaanse ministerie van buitenlandse zaken:

“Dit is een historische en ongekende prestatie ter bevordering van de mensenrechten en duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika.”

Belang van het akkoord

De officiële naam van het verdrag is: het regionale akkoord van toegang tot informatie, publieke inspraak en toegang tot justitie inzake milieuaangelegenheden in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied. Enkele grote landen die het wel ondertekend hebben, maar tot op heden nog niet geratificeerd, zijn Brazilië, Colombia, Peru en Chili. De huidige president van het laatstgenoemde land heeft medegedeeld dat Chili het akkoord niet zal ratificeren, omdat de regelgeving niets zou toevoegen aan de huidige lokale wetgeving. Bovendien zou het akkoord negatief kunnen uitpakken voor Chili bij beslissingen met betrekking tot het buurland Bolivia, dat in tegenstelling tot Chili geen kust heeft. Chili is het enige land van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied (ECLAC) dat publiekelijk heeft aangekondigd het niet te ratificeren. Dit is opvallend, daar het land de covoorzitter van de raad van bestuur was en de voorloper van het akkoord ´Het besluit van Santiago´ heette. Pas bij het aannemen ervan in 2018 Escazú, kreeg het de huidige naam.

COVID-19 en het Escazú-akkoord

De wereldwijde coronapandemie brengt het belang van een duurzame wereld sterk naar voren. Een nieuwe vorm van omgang met de natuur is het uitgangspunt van milieuactivisten. Boeren en andere mensen die in hun bedrijven benadeeld vrezen te worden, zien de nodige aanpassingen als een bedreiging. Als gevolg hiervan komt het steeds vaker voor dat milieuactivisten worden bedreigd, ontvoerd of gedood. Een internationale overeenkomst en een actief toezicht is dan ook noodzakelijk om milieudeskundigen hun vaardigheden te laten verrichten en te werken aan een duurzame toekomst, om onder andere het aantal toekomstige pandemieën zo veel mogelijk te beperken.

Uitvoerend secretaris van de ECLAC Alicia Bárcena:

“In deze moeilijke tijd van grote onzekerheid in de regio en in de rest van de wereld, is het Escazú-akkoord noodzakelijker dan ooit te voren.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.