Telers van de wereldberoemde Indiase Assamthee blijven hun plantages uitbreiden vanwege de populariteit van de zwarte theesoort. Steeds vaker komen zij in het leefgebied van de Indiase olifant terecht, wat volgens lokale bewoners en de autoriteiten de conflicten tussen olifanten en mensen voedt.

Assamthee
Aziatische olifanten zijn steeds vaker het slachtoffer van mens-dierconflicten, door uitbreiding van plantages voor Assamthee | Fotocredit: Peter Glenday Flickr via Compfight cc

Het leefgebied van de Indiase olifant krimpt in rap tempo, vanwege de aanleg van wegen, dorpen en plantages zoals de theeplantages waar de Assamthee wordt geteeld. Volgens een studie van de Indiase overheid uit 2015 dragen theeplantages voor een groot gedeelte bij aan de ontbossing van natuurgebieden in Assam. Ambtenaren wijzen met hun vinger naar de kleinschalige plantages, maar bewoners geven aan dat er geen up-to-date onderzoek is gedaan naar grotere theeplantages en dat ook zij zich schuldig maken aan ontbossing.

Naar schatting leven er wereldwijd nog zo’n 50.000 Aziatische olifanten, waarvan bijna de helft in India. Veruit de meeste Indiase olifanten leven in de Indiase staten Karnataka en Assam. De conflicten tussen mensen en olifanten in Assam zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Cijfers laten zien dat in dit gebied bijna 800 mensen zijn gedood door wilde olifanten, tussen 2006 en 2016.

Fatale afloop voor olifanten
Maar deze conflicten kunnen ook voor olifanten een fatale afloop hebben. Uit cijfers van natuurorganisaties blijkt dat 225 olifanten tussen 2001 en 2014 zijn gedood door vergiftiging, elektrocutie, stroperij, snelheidsovertredingen, treinen en andere factoren.

Natuurbeschermers zeggen dat olifanten agressiever worden in Assam, omdat hun leefgebieden krimpen en zelfs hun natuurlijke olifantenroutes, zogenoemde corridors, worden aangetast. Deze corridors zijn cruciaal voor het voortbestaan van de soort. Manash Sharma, boswachter, geeft aan dat deze corridors niet onder de bescherming van de staat vallen en dat ze daarom niet of nauwelijks gecontroleerd worden:

“Vroeger waren deze bosgebieden, de corridors, een buffer tussen de beschermde bossen en dorpen. Ze waren een schuilplaats voor olifanten. Er was veel voedsel en water voor de olifanten. Later ,vanwege de toename van de bevolking, begonnen er theeplantages te vestigen in deze gebieden die niet onder onze controle vallen. Deze plantages hebben nu het grensgebied bereikt met de beschermde bosgebieden die wij (bosafdeling van Assam) beheren.”

In het gebied staan zo’n 56.000 kleine telers geregistreerd. Maar bewoners stellen dat er ongeveer hetzelfde aantal aan niet-geregistreerde telers zijn in Assam.

Illegale bewoners wegjagen met olifanten
Eind 2017 werd bekend dat de Indiase politie honderden mensen probeerde weg te jagen die zich illegaal in de beschermde bosgebieden van Assam hadden gesetteld. De politie maakte gebruik van olifanten om de houten huisjes van de mensen te vernietigen. De staatsbosminister, Pramila Brahma, stelde dat de ongeoorloofde nederzettingen ervoor zorgden dat de dieren werden verdrongen en dorpen ingingen op zoek naar voedsel.

Of de Indiase overheid de gebieden en de theetelers zullen controleren, is nog niet bekend.

Bronnen: BBC, The Guardian ©Animals Today Nadine van Wissen