De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) eiste 1500 euro boete van twee dierenartsen, omdat zij gruwelijke misstanden in een varkensfokkerij in Reusel niet gemeld hadden. De NVWA verweet het de dierenartsen dat zij de varkenshouders niet aanstuurden tot verbetering. De NVWA-aanklacht werd ingediend bij het Veterinair Tuchtcollege in Den Haag, maar deze verklaarde de aanklacht afgelopen donderdag als niet-ontvankelijk. De dierenartsen hoeven geen boete te betalen.

dierenartsen
Een klacht van de NVWA  bij het Veterinair Tuchtcollege tegen twee dierenartsen die geen melding maakten over misstanden in een varkensstal, is ontvankelijk verklaard | © Angelique Lagarde

De NVWA noemde de leefomstandigheden van de varkens in de varkensfokkerij in Reusel in 2014 erbarmelijk. Er was amper ruimte, geen frisse lucht en het drinkwater was vervuild. De stallen waren smoorheet en er was een te hoge luchtvochtigheid waardoor er schimmel op de muren groeide. De dieren stonden hoestend in de stal en zagen er levenloos uit. Sommige varkens lagen ernstig verwond op de grond en sommigen waren zelfs al overleden. De dierenartsen zouden volgens de NVWA ook te lichtvaardig antibiotica aan de varkenshouders hebben verstrekt.

De NVWA vond dat de dierenartsen tegen hun beroepscode hebben gehandeld. Ze hadden de varkenshouders moeten aansturen om een einde te maken aan de misstanden. Eerder kregen de dierenartsen al een boete van vijfduizend euro, omdat zij hun functie toen ook niet naar behoren hadden uitgevoerd.

De dierenartsen zijn door een fout van twee NVWA-inspecteurs onder hun boetes uitgekomen. De NVWA-inspecteurs hadden de dierenartsen namelijk beloofd geen tuchtklacht in te dienen. Later kwam de NVWA hierop terug, en eiste toch 1500 euro boete voor beide dierenartsen. Het Veterinair Tuchtcollege besloot donderdag dat de NVWA zich had moeten houden aan de eerder gemaakte belofte. De aanklacht werd dus afgewezen. Ludo Hameleers, advocaat van de dierenartsen, vond ook dat de zaak vanaf 2014 te lang duurde voor zijn cliënten. Wel benadrukte de tuchtrechter dat de NVWA-klacht mogelijk gegrond zou zijn verklaard, als de zaak op inhoud was behandeld.

Het Veterinair tuchtcollege in Den Haag behandelt klachten over dierenartsen en dierenartsassistenten die hun beroep niet naar behoren uitvoeren. Iedereen kan hier terecht met klachten over de behandeling van zijn huisdier, als hij vindt dat de dierenarts niet goed heeft gehandeld. In de zaak van donderdag was de NVWA een soort officier van justitie. Het is nog niet duidelijk of het NVWA in hoger beroep zal gaan.

Bron: ED ©Animals Today Varja Dijksterhuis