Nergens ter wereld sterven diersoorten sneller uit dan in Australië. De afgelopen twee eeuwen verdwenen ruim 50 Australische diersoorten en 60 plantensoorten voorgoed. Nog eens 1800 soorten en ecosystemen worden met uitsterven bedreigd. Grootste reden voor de ecologische crisis is de politieke onwil.

Australische diersoorten
De Bramble Cay-mozaïekstaartrat had gered kunnen worden | Foto: Ian Bell, EHP, State of Queensland/Wikimedia

Uit het meest recente rapport, State of the Environment, blijkt dat de Australische biodiversiteit is afgenomen sinds 2011. Op dit moment zijn 503 diersoorten en 1308 plantensoorten met uitsterven bedreigd, waaronder de Noordelijke breedneuswombat en de Gilberts potoroe. Belangrijkste oorzaken hiervoor is de afname van leefgebieden, klimaatverandering, bodemgebruik en invasieve soorten. Een nationale schande, zo noemen wetenschappers, onderzoekers, natuurbeschermers en beleidsadviseurs het, vooral ook omdat het systeem dat deze diersoorten zou moeten redden volgens hen kapot is.

Australische diersoorten
Noordelijke breedneuswombat | Foto: Eva Hejda/Naturspot via Wikimedia

Te laat
Een symptomatisch voorbeeld van het falend beleid is de Bramble Cay-mozaïekstaartrat, de eerste diersoort waarvan vaststaat dat het door klimaatverandering is uitgestorven. De zeldzame rattensoort was het enige zoogdier dat endemisch was voor de Great Barrier Reef en leefde er op het klein eiland Torres Strait. Door de stijgende zeespiegel verkleinde hun leefgebied en ook hun voedsel was niet bestand tegen het zoute zeewater. Een plan om ze te redden lag klaar, maar politiek gesteggel zorgde ervoor dat het te laat werd geïmplementeerd.

John Woinarski, professor in de biologie op het gebied van Natuurbehoud en lid van de wetenschappelijke commissie die het plan opstelde om de diersoorten op het eilandje Torres Strait te redden:

“De Bramble Cay-mozaïekstaartrat had gered kunnen worden. Dat is het belangrijkst. De huidige juridische bescherming en de financieringsmogelijkheden zijn simpelweg niet voldoende, evenals de mate waarin we erom geven.”

James Trezise, beleidsanalist bij de Australian Conservation Foundation, zegt dat de overheid faalt om veranderingen en investeringen te implementeren die nodig zijn om de situatie terug te draaien:

“Uitsterving is volledig te voorkomen. We kunnen de trend ongedaan maken, maar dan is er wel een betekenisvolle politieke interventie nodig. We weten wat er nodig is, maar de politieke wil ontbreekt om het daadwerkelijk zover te krijgen.”

Australische diersoorten
Gilberts potoroe | Afbeelding: publiek domein

Optioneel
In het verleden waren herstelplannen vereist wanneer een soort op de rode lijst kwam te staan. Helaas veranderde dit in 2006 en werden betreffende plannen slechts optioneel. De in 2013 geïnstalleerde regering besloot zich resoluut in te zetten tegen het verlies van biodiversiteit en lanceerde een bedreigde diersoortenstrategie. Hierbij werd ruim 250 Australische dollar ter beschikking gesteld. Helaas beperkte de overheid zich tot 20 zoogdier-, 20 vogel- en 30 plantensoorten. Volgens wetenschappers zullen alle pogingen om dier- en plantensoorten te redden tevergeefs zijn zolang niet ook de oorzaak aangepakt wordt, zoals het vernietigen van de natuur voor economisch gewin.

Australië staat alom bekend om haar unieke biodiversiteit. Er leven meer dan een miljoen soorten, waarvan het overgrote deel nergens anders ter wereld voorkomt.

Bron: The Guardian ©AnimalsToday.nl Esther van der Spek