Volgens een recent onderzoek van BirdLife International worden wereldwijd 97 van de 346 zeevogelsoorten direct met uitsterven bedreigd. Daarnaast zijn er 35 soorten waarvan de kans op uitsterving vergroot is. Met name albatrossen zijn in gevaar, 17 van de 22 soorten staan op het punt van uitsterven.

Albatros op nestSlechts 3,5% van de wereldvogelpopulatie bestaat uit zeevogels, echter zijn zij een onmisbare schakel in het marine ecosysteem. John Croxall, hoofd van BirdLife’s Seabird Program, zegt hierover:

“They are top predators in their marine systems. The fact that almost a third are globally threatened should really be telling us something about how we need to look after where they occur to breed on land and where they go to feed in the ocean.

De oorzaak voor de huidige stand van zaken voor de zeevogels ligt namelijk bij de mens. Eén van de grootste redenen voor de bedreiging van zeevogels ligt in de commerciële visserij. Het verdwijnen van de vis heeft tot gevolg dat er minder eten is om de vogelkolonies van voedsel te voorzien. Daarnaast komt het regelmatig voor dat vogels in de visnetten verstrikt raken in een laatste poging de vis uit de netten te eten.

Een andere reden is de toename van uitheemse soorten in broedgebieden van de vogels. Door de mens meegebrachte schapen en geiten slopen door het grazen belangrijke broedgebieden en ratten, muizen en katten maken jacht op de eieren, jongen en de vogels. Hiermee worden de kansen van zeevogels om zich voort te planten drastisch verminderd. Met name in Nieuw-Zeeland, waar 33 soorten broeden welke nergens anders ter wereld broeden, moet aandacht besteed worden aan het beschermen van broedgebieden.

Wereldwijd zijn verschillende organisatie bezig de kansen voor zeevogels te vergroten. Zo zet de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) in het Verenigd Koninkrijk zich in om ratten, muizen en katten uit de broedgebieden te verwijderen. Op zee werkt BirdLife International zich samen met acht landen om het vissen met lange lijnen vogel-vriendelijk te maken. Gezamenlijk zijn de organisaties bezig een wereldwijd netwerk op te zetten van beschermde zeegebieden die cruciaal zijn voor specifieke zeevogels.

Bron ©PiepVandaag Franca Krijnsen