Begin vorig jaar werd het al aangekondigd, Frankrijk gaat stoppen met het versnipperen en vergassen van mannelijke kuikens. De minister van Landbouw Julien Denormandie heeft vorig weekend aangekondigd dat de wet met daarin het verbod aan het einde van de zomer gereed is en uiterlijk op 1 januari 2022 zal worden ingevoerd.

kuikens
Versnipperen en vergassen van kuikens per 2022 verboden in Frankrijk | Foto: Pixabay

Per 1 januari 2022 moeten alle kippenbroederijen een apparaat hebben geïnstalleerd of besteld waarmee het geslacht van de kuikens kan worden vastgesteld voordat de eieren uitkomen. De mannelijke kuikens – die geen eieren kunnen leggen en niet geschikt zijn voor consumptie – worden nu kort nadat zij zijn uitgebroed versnipperd of vergast omdat ze voor de pluimveehouders niet economisch winstgevend zijn. In Frankrijk komen vijftig miljoen kuikens per jaar op deze verschrikkelijke wijze aan hun einde. Wereldwijd gaat het om vijf miljard kuikens. In Nederland is de shredder al een aantal jaar verboden, maar worden wel zo’n veertig miljoen mannetjes vergast. Ook in Duitsland worden jaarlijks tientallen miljoenen haantjes gedood.

Door het geslacht van de kuikens te bepalen voordat ze uit het ei komen, kunnen de mannetjes worden gedood voordat ze worden uitgebroed. Het lijden van de nog ongeboren haantjes wordt hierdoor beperkt. Volgens dierenorganisaties zouden embryo’s al vanaf de negende dag pijn kunnen voelen. De Franse regering heeft tien miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor de aanschaf van de machines waarmee het geslacht kan worden bepaald.

Het verbod zal niet ten koste gaan van de portemonnee van de Fransen, de extra kosten worden namelijk geraamd op één eurocent per zes eieren. Een te verwaarlozen bedrag. In een interview met Le Parisien liet minister Julien Denormandie weten:

“Gezien de reeds geplaatste bestellingen zullen de machines tegen het einde van het eerste kwartaal van 2022 zijn geïnstalleerd voor twee derde van de productie van Frankrijk.”

Duitsland ging Frankrijk al voor met een verbod op het doden en versnipperen van eendagshaantjes. Ook daar mogen mannelijke kuikens per 1 januari 2022 niet meer worden versnipperd.

Nieuwe wet in Duitsland: vanaf 2022 verboden kuikens te doden

 

De Europese belangenorganisatie Foodwatch uitte zich eerder kritisch op het verbod in Duitsland. Foodwatch vond de maatregel niet ver genoeg gaan omdat de industrie ook nog op andere manieren dierenleed veroorzaakt. Directeur Martin Rücker:

“Dit verandert absoluut niks aan het ondraaglijke lijden van legkippen.”

De Franse minister kondigde ook een verbod aan op het levend castreren van biggen vanaf 2022. Zijn voorganger, Didier Guillaume, had zich hiertoe reeds verbonden, maar geen termijn gesteld.

Bron:

©AnimalsToday.nl Lianne Raat