Het gaat niet goed met de Nederlandse vlinders. Ondanks de inspanningen van De Vlinderstich­ting en vele anderen dreigen er nog steeds vlin­dersoorten uit ons land te verdwijnen. 

Tijdens de Landelijke Dag van de Vlinderstichting op 11 februari jl. is de Vlinderstand 2012 gepresenteerd. Zoals de naam al aangeeft, wordt hierin uit de doeken gedaan hoe het gaat met onze vlinders. De gegevens hiervoor komen uit het Landelijk Meetnet Vlinders.

Enkele in het oog springende soorten worden extra belicht, zoals het bont zandoogje, dat het goed doet, en de kleine heivlinder, waar het erg slecht mee gaat. Ook de stappen die De Vlinderstichting onderneemt voor de bescherming van de vlinders, worden beschreven.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een van de grootste projecten van De Vlinderstichting. Het zorgt ervoor dat De Vlinderstichting op de korte en lange termijn kan volgen hoe het gaat met de vlinders in ons land.

De Vlinderstichting is in 1992 gestart met het Landelijk Meetnet Vlinders. Honderden vrijwilli­gers tellen ieder jaar wekelijks vlinders in Neder­land. Ze doen dat op een vaste route en volgens een vaste methode. Inmiddels worden er jaarlijks bijna 800 routes gelopen.

Sinds 1992 is iets meer dan de helft van de Nederlandse vlinders achteruitgegaan, ruim een kwart ging vooruit en de rest bleef min of meer
stabiel. De grootste achteruitgang bij vlinders heeft in de jaren negentig plaatsgevonden. Dit was een nasleep van de landbouw­intensivering. Daardoor hebben de vlinders in Nederland het zwaar te verduren gekregen.

Heeft u interesse om de Vlinderstand 2012 te lezen? U kunt het document hier downloaden. Wilt u toch een papieren exemplaar, dan kunt u dat bestellen bij De Vlinderstichting. U betaalt dan wel € 4,- handling- en verzendkosten.

Bron: Vlinderstichting