Het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF publiceert in deze Week Zonder Pesticiden een nieuw rapport “Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen – Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe”, waaruit blijkt dat de helft van de gevonden bestrijdingsmiddelen geclassificeerd wordt als zeer gevaarlijk. Daarnaast blijkt Drenthe voor duurzame landbouw hekkensluiter in Nederland.

bestrijdingsmiddelen
Veel bestrijdingsmiddelen in Drents oppervlaktewater | Foto: Katarina 2353 via Compfight cc

De situatie in Drenthe is zorgwekkend aldus WECF, Women Engage for a Common Future. In 2014 kwamen gemiddeld 14 verschillenden bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater voor.  Het meest belast blijkt het water bij Smilde, Oosterhesselen, Erica, Barger-Compascuum, Klazienaveen en Hoogeveen; in deze gebieden werden 25 tot 41 verschillende stoffen in sloten en kanalen gevonden. Maar liefst 74 verschillende actieve stoffen bleken in de Drentse wateren aanwezig. De helft van deze stoffen staan te boek als zeer gevaarlijk (PAN Liste of Highly Hazardous Pesticides).

Nog ernstiger
De werkelijke situatie zou nog ernstiger kunnen zijn: één vierde van de stoffen die in Drenthe in het monitoringsprogramma waren opgenomen, konden door analytische beperkingen niet of  gedeeltelijk gemeten worden. Het al of niet overschrijden van de vastgelegde normen  geeft overigens weinig inzicht in de werkelijke risico’s van bestrijdingsmiddelen die in het  oppervlaktewater voorkomen. WECF doet daarnaast in dit rapport voorstellen om dit Drentse milieuprobleem effectiever op te lossen

Sinds jaren worden door de provincie Drenthe, Waterschappen en andere belanghebbenden programma´s en maatregelen ontwikkeld om de emissie van bestrijdingsmiddelen uit de agrarische sector te verminderen.  Tot nu toe waren de genomen maatregelen voor Drenthe – een provincie met zeer kwetsbare gronden – onvoldoende.  Drenthe is zelfs hekkensluiter als het gaat om duurzame landbouw: in de provincie werd in 2015 slechts 0,66% van het landbouwareaal biologisch bewerkt.

Pesticiden schadelijk voor mens en milieu
Margriet Samwel-Mantingh, WECF expert op het gebied van water- en voedselveiligheid stelt daarom:

“Het is daarom de hoogste tijd dat ook Drenthe een duurzame land- en tuinbouw in de praktijk brengt, die bijdraagt aan een de nationale en internationale doelstellingen voor een gezonde leefomgeving, duurzame consumptie en productie en goed functionerende ecosystemen.”

Internationale Week zonder Pesticiden
Ieder jaar vindt van 20  tot en met 30 maart jaarlijks de “Pesticide Action Week” plaats. Dit jaarlijkse internationale evenement is bedoeld om alternatieven voor pesticiden te bevorderen om het milieu en de gezondheid te verbeteren. De Week zonder Pesticiden vindt plaats in meer dan 10 verschillende landen in Europa. Dit jaar ligt de nadruk op het gebruik van alternatieven.

Naar een rechtvaardige, duurzame en gezonde wereld
WECF, Women Engage for a Common Future, is een netwerk van ruim 150 vrouwen- en milieuorganisaties in meer dan vijftig landen, met een historische focus op West en Oost- Europa, Kaukasus en Centraal-Azië. WECF leden en partners werken gezamenlijk aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Dat doen we internationaal zowel via praktisch projectwerk op locatie of door middel van bewustwordingscampagnes als Een Veilig Nest in Nederland.

Persbericht WECF


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.