Binnenkort zullen er in Steenwijk en Zoetermeer egels met een zendertje op de rug rondlopen. Onderzoekers volgen hiermee een aantal stadse egels in hun dagelijkse doen en laten. Het zal voor het eerst zijn dat egels in Nederland op deze manier worden onderzocht. En dat is nodig, want het is slecht gesteld met de onze egels.

stadse egel met zender
Egel met zender – Wat spookt de stadse egel allemaal uit? | Foto: Egelwerkgroep Nederland/flickr

Het zenderonderzoek naar egels in de stad is uniek in Nederland en noodzakelijk. De egelpopulatie in ons land kent een dalende trend en beschermingsmaatregelen zijn noodzakelijk voor het behoud van de egel.

Eerder onderzoek leerde dat de stad als toevluchtsoord voor egels kan dienen, maar ook daar liggen gevaren op de loer. Er is weinig bekend over hoe egels zich redden in steden en hoe wij daar een steentje aan kunnen bijdragen. Egelwerkgroep Nederland (Zoogdiervereniging) en Silvavir ecologisch advies starten daarom een zenderonderzoek naar egels in de gemeenten Steenwijk en Zoetermeer.

Nachtelijke zwerftochten stadse egel

De egels uit het onderzoek worden uitgerust met een loggertje dat iedere vijf minuten de locatiegegevens van de egel opslaat. Zo kunnen de onderzoekers zien waar de egel allemaal is geweest en waar hij zich overdag schuilhoudt. Met de gegevens van de zenders doen de onderzoekers kennis op over de nachtelijke zwerftochten van de egel die belangrijk zijn voor het vinden van passende beschermingsmaatregelen.

egel in de stad
Stadse egel | Foto: Silvavir ecologisch advies/flickr

In tegenstelling tot onder andere Duitsland en het Verenigd Koninkrijk werden in Nederland nog nooit eerder egels uitgerust met zenders. Het onderzoek in Steenwijk en Zoetermeer is dus een primeur.

In Steenwijk gaan de egelonderzoekers in het holst van de nacht op zoek naar zes gezonde, volwassen egels in het wild. In Zoetermeer worden zes gezonde volwassen egels uit Egelopvang Zoetermeer gezenderd en losgelaten. Steenwijk en Zoetermeer zijn door goede groene verbindingszones uitermate geschikt voor egelonderzoek. Beide gemeenten hebben een versterking van de biodiversiteit hoog in het vaandel staan, waarvan de egel een belangrijk onderdeel vormt.

Hebben de egels last van de zenders?

De zenders zullen de egels niet hinderen in hun dagelijkse gang van zaken. De egels worden periodiek terug gevangen voor een gezondheidscontrole. Mocht blijken dat de egel conditioneel achteruit gaat dan wordt de zender afgedaan. Na het onderzoek worden de zenders afgedaan en de dieren vrijgelaten.

egel in het donker
Egel in de stad | Foto: Johann Prescher/flickr

Het onderzoek vindt plaats van juni t/m augustus. Daarna hopen de onderzoekers de eerste resultaten te kunnen presenteren.
.

Bron:


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.