Het doden van ganzen in de Hoeksche Waard, door de dieren de nek om te draaien, veroorzaakt buitensporig dierenleed. Dat zegt de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Het gaat onder meer om kolganzen, grauwe ganzen, Canadese ganzen en brandganzen.

nek
Ganzenjacht Hoeksche Waard 24 augustus 2013 | Foto via STOP DE GANZENMOORD

“Het is verbijsterend en immoreel dat de provincie deze manier van doden heeft toegestaan”, aldus Provinciale Staten lid van de Partij voor de Dieren, Carla van Viegen.

In het kader van de zogenaamde overlast die de ganzen zouden veroorzaken mogen de dieren worden afgeschoten. Als schieten gevaar oplevert voor de omgeving, zoals bijvoorbeeld bij kassen af tussen bebouwing, dan is het ook toegestaan om de dieren op een andere manier af te maken.

Het doden door het rondslingeren van de gans aan de nek, wordt door de Raad voor Dierenaangelegenheden in een rapport uit 2012 als niet goed uitvoerbaar afgewezen, stelt van Viegen.

De vogels mogen daarbij, alvorens te worden gedood, over een afstand van maximaal 25 kilometer worden vervoerd.

Dat er in de provincie Zuid-Holland respectloos met ganzen wordt omgegaan blijkt wel uit de beelden die de actiegroep “Stop de Ganzenmoord” vorig jaar augustus maakte van een groep jagers die ganzen schoten langs de Vaartweg in Goudswaard, een dorp in Zuid-Holland, gelegen in uiterste westpunt van de Hoeksche Waard. Op deze beelden – die ruim 30.000 keer werden bekeken – is te zien hoe ganzen die uit de lucht worden geschoten niet meteen dood zijn. Door een jachthond worden ze verschillende malen gebeten en te zien is hoe een gans aan zijn kop rondgezwaaid wordt door de lucht, vermoedelijk om zijn nek te breken. Na deze ‘behandeling’ is te zien dat het dier nog steeds beweegt.

Het proberen terug te dringen van de ganzenpopulatie door het doden van de dieren is een uitzichtloze situatie vindt ook Marcel Vossestein, oud-voorzitter van de commissie Natuurbescherming van de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie.

“De 19e eeuwse jachtmiddelen falen op de akkers van 21e eeuwse omvang: de feitelijke machteloosheid leidde eerst in 2006 tot verruiming van bevoegdheden in het Besluit Beheer en Schadebestrijding. Het blijkt steeds sterker een aanzet tot nog meer verruiming met meer dodingsmethoden. Van de in Flora- en faunawet opgenomen wettelijke bescherming rest in de praktijk alleen nog de tekst” aldus Vossestein.

Volgens Vossestein wordt het steeds duidelijker dat “Regeer met het geweer!”, vanwege voedselrijkdom in de natuur, maar nog extremer in het landbouwareaal, een achterhaald middel is geworden.

“Kennissturend beleid moet “Stuur met de natuur!” als uitgangspunt hebben. Waar mogelijk moet men natuur inschakelen in plaats van natuur uitschakelen. In dat kader moet de inzet zijn om van populatiebeheer om te schakelen naar populatiebegeleiding en SCHADEPREVENTIE  in plaats van SCHADEBESTRIJDING”,  aldus Vossestein.

Deze beelden van de ganzenjacht in Goudswaard maakte actiegroep Stop de Ganzenmoord vorig jaar.

Bron: RTV Rijnmond ©PiepVandaag.nl