Na getuige te zijn geweest van een ganzenjachtpartij in de Hoeksche Waard, hebben een aantal mensen besloten de actiegroep ”STOP DE GANZENMOORD” op te richten. De gans wordt in Nederland steeds massaler gedood, door jacht en door vergassing. De provincie geeft zonder pardon ontheffingen af. Dit speelt zich allemaal in stilte af. In de media hoor of zie je hier weinig over, behalve dat de laatste tijd veel dode ganzen plots uit de lucht komen vallen. De weinige berichtgeving die terug te vinden is, gaat er daarnaast van uit dat doden noodzakelijk is. Vrijwel iedereen lijkt te denken dat er te veel ganzen zijn, dat ze heel veel schade veroorzaken en dat doden de beste oplossing is. De leden van de actiegroep willen daar verandering in brengen.

Ganzenjacht Hoeksche Waard
Ganzenjacht Hoeksche Waard 24 augustus 2013 | Foto via STOP DE GANZENMOORD

De actiegroep ”STOP DE GANZENMOORD” is tegen het doden van ganzen.

”Wij zijn ervan overtuigd dat in een innovatief land zoals Nederland duurzame en diervriendelijke manieren bestaan of ontwikkeld kunnen worden om eventuele overlast tegen te gaan. We willen dat deze eerst goed uitgevoerd worden” aldus Riëlle van Duin, woordvoerder van de actiegroep. “We geloven niet in de vorm van symptoombestrijding waar nu voor gekozen is. Ganzen zijn trekvogels. Gaten in de populatie veroorzaakt door vergassing en afschot zullen binnen aanzienlijke tijd weer aangevuld worden door ganzen buiten Nederland. Het is verwerpelijk dat we eerst overgaan tot het doden en martelen van honderdduizenden ganzen, om pas daarna écht naar duurzame oplossingen uit te kijken.”

”Sinds ik zaterdag 24 augustus gezien heb hoe jagers de ganzen vermoorden, dit in opdracht van de provincie, ben ik diep geschokt. Niet één gans was meteen dood. Op het beeldmateriaal dat we van deze dag hebben, zie je dat de ganzen nadat ze uit de lucht zijn geschoten allemaal nog spartelen of lopend proberen te vluchten. Ze worden dan of door een jachthond gepakt of door de jager zelf. Verschillende malen zagen we hoe een gans aan zijn kop door de lucht werd rondgeslingerd om hem alsnog te doden. Diep triest want ook daarna zagen we dat de gans nog steeds bewuste bewegingen maakte. Deze werkelijkheid willen we delen via de social media om mensen te laten inzien dat we dit soort moordzuchtige methoden niet moeten willen in Nederland. We moeten juist trots zijn dat we in een land als Nederland dit soort bijzondere populaties met prachtige vogels een onderkomen kunnen bieden. Dit is echt uniek.’.

Ganzenjacht Hoeksche Waard
Ganzenjacht Hoeksche Waard 24 augustus 2013 | Foto via STOP DE GANZENMOORD

Heftige beelden ganzenjacht I | Korendijk | 24 augustus 2013

Heftige beelden ganzenjacht II | Korendijk | 24 augustus 2013

Het beleid om honderdduizenden ganzen te vermoorden is opgesteld door de provincies samen met verschillende natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten en de Vogelbescherming, landschapsbeheerders als Staatsbosbeheer, en de boerenorganisatie LTO. Het is vastgelegd in het zogenaamde ganzenakkoord van 6 december 2012.

De zeer zwarte keerzijde van dit beleid wil de actiegroep in beeld brengen, zodat het zich niet meer in stilte kan afspelen.

“We roepen iedereen op om ons te volgen en van informatie en beeldmateriaal te voorzien via Facebook en Twitter“, aldus Van Duin.

Een woordvoerder van de Faunabescherming laat weten naar aanleiding van het beeldmateriaal van STOP DE GANZENMOORD:

“Helaas betreft het hier geen incident. Het is heel moeilijk om grote vogels zoals ganzen in één keer dodelijk te raken. Uit recent röntgenonderzoek in Denemarken blijkt dat 13% van alle volwassen brandganzen hagelkorrels in hun lichaam hebben. Dat zijn de vogels die het uiteindelijk hebben overleefd.”

De Faunabescherming roept dan ook iedereen op om misstanden te melden op de volgende pagina: http://www.faunabescherming.nl/misstanden-jacht/.

Inmiddels heeft Partij voor de Dieren aangegeven de jachtmisstanden in de Hoeksche Waard aan de kaak te gaan stellen en heeft schriftelijke vragen gesteld.

Persbericht STOP DE GANZENMOORD