De actiegroep ‘Stop de Ganzenmoord’ maakte zaterdag 24 augustus beelden van een groep jagers die ganzen schoten langs de Vaartweg in Goudswaard. Op deze beelden – die ruim 30.000 keer werden bekeken – is te zien hoe ganzen die uit de lucht worden geschoten niet meteen dood zijn. Door een jachthond worden ze verschillende malen gebeten en te zien is hoe een gans aan zijn kop rondgezwaaid wordt door de lucht, vermoedelijk om zijn nek te breken. Na deze ‘behandeling’ is te zien dat het dier nog steeds beweegt. 

Ganzen - aangifte
Foto: Actiegroep Stop de Ganzenmoord

“De afgelopen week hebben wij enorm veel reacties gekregen”, zegt woordvoerder Riëlle van Duin, “zowel van mensen die diep verontwaardigd zijn en onze groep steunen, als van mensen die dat niet doen. Een aantal van deze reacties kwam van mensen die ons aanraden om aangifte te doen. Dit kan op grond van artikel 73 van de Flora- en faunawet, welke gaat over schadebestrijding. Daarin staat, evenals in artikel 36 en 37 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, dat jagers de verplichting hebben om dieren geen onnodige pijn te laten lijden. Daarom hebben we besloten aangifte te doen tegen de WBE Hoeksche Waard, aangezien onbehoorlijk invulling is gegeven aan het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden.” 

Steeds meer mensen plaatsen hun vraagtekens bij het gekozen beleid en de ontheffingen die door de provincie zijn afgegeven om de ganzen te doden. Het lijkt voor de hand te liggen dat deze vorm van schadebestrijding – zoals het afschieten netjes wordt genoemd – slechts een tijdelijk vacuüm creëert, dat als snel door andere ganzen opgevuld wordt. Ganzen doen in feite niets anders dan gebruik maken van het aanbod dat voor ze gecreëerd is middels de aanleg van mooie waterrijke natuurgebieden en naastgelegen akkers vol eiwitrijk voedsel.

“Deze bijzondere dieren leven in een hecht familieverband en zijn ontzettend zorgzaam. Schitterend om te zien. Tegelijkertijd maakt provincie Zuid-Holland het mogelijk dat paartjes en hele families uit elkaar worden geschoten. Een verdrietige situatie”, aldus van Duin.

De actiegroep ‘Stop de Ganzenmoord’ ziet net als de Faunabescherming en de Dierenbescherming meer in het inzetten van duurzame oplossingen, waar dit nodig is. Bijvoorbeeld door de leefomgeving aan te passen in gebieden waar daadwerkelijk sprake is van onacceptabele overlast. Als gebieden minder geschikt gemaakt worden om te nestelen, kuikens groot te brengen, te eten en te overnachten, zullen de ganzen naar ganzenparadijsjes trekken waar ze wel welkom zijn. Incidentele overlast is met de inzet van laserapparatuur of andere innovatieve, diervriendelijke maatregelen tegen te gaan. Dit alles vergt een andere aanpak en inspanning van de natuur- en landschapsbeheerders, de boeren, de overheid én de WBE’s.

“Laat iedereen zich vooral blijven realiseren dat Nederland gastland is van de ganzenpopulaties en dat deze populaties een waardevol natuurfenomeen zijn. De sierlijke V-vormen waarin de ganzen vliegen zijn prachtig om te zien. Waar mogelijk moeten we deze natuurschat juist benutten en ons realiseren hoe waardevol dit is.”

Ganzen in vlucht - aangifte
Foto: Actiegroep Stop de Ganzenmoord

Persbericht Actiegroep Stop de Ganzenmoord