Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar plan aangeboden met betrekking tot het Actieprogramma Bijengezondheid. De komende drie jaar wil zij de helft van de kosten voor een bijenmakelaar voor haar rekening nemen. Dit betekent dat zij maximaal 300.000 euro zal bijdragen. “De bijenmakelaar moet de kennis van de imkers over bijengezondheid vergroten”, aldus het ministerie van Economische Zaken.

bijenmakelaar
Gustavo (lu7frb) via Compfight cc

Taken bijenmakelaar

De taak van de bijenmakelaar is het bevorderen van het uitwisselen van kennis tussen imkerorganisaties, landbouw en overheden. Ook zal deze makelaar lesmodules over bijengezond invoeren in het onderwijs. Een derde taak is ervoor zorgen dat beschikbare wetenschappelijke kennis bij trainers van de imkeropleidingen terechtkomt.

Dijksma: “De intensieve en voortvarende manier waarop alle betrokken partijen bij de totstandkoming van het Actieprogramma hebben samengewerkt, geeft mij vertrouwen voor de toekomst. Bijen zijn onmisbaar in onze natuur, voor de bestuiving van onze gewassen en voor de voedselproductie. Samen kunnen wij iets betekenen om de bijensterfte een halt toe te roepen.”

Platform voor discussies

Naast het Actieprogramma wordt ook een Bijenberaad opgericht, een platform voor discussies tussen imkerorganisaties, landbouw en overheden. Doel van het Bijenberaad is het stimuleren van activiteiten ter bevordering van de bijengezondheid. Dit beraad zal zichzelf moeten bedruipen. Het eerste jaar levert het ministerie een voorzitter en vergaderfaciliteiten.

Bron: Blik op Nieuws ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven