Deze week las ik dit bericht over een lid van de transportsector op een Duitse website: Ambtenaren van de politie-inspectie op de snelweg Bludenz (Vorarlberg, Oostenrijk) hebben een veetransport op de Walgau-autosnelweg in de richting van Tirol gestopt. De wagen, waarin 511 biggen en 109 jonge kalveren in een beperkte ruimte zaten, kwam uit Nederland en was op reis naar Verona in Italië. Bij het wegen van het voertuig bleek dat het overbelast was. Daarnaast zijn overtredingen geconstateerd wegens het niet naleven van de rij- en rusttijden, overtredingen van de regels voor het transport van levende dieren (ruimtegebrek) en technische gebreken.

transportsector
Runderen in een overvolle truck | Foto: Eyes on Animals

Bovenstaande bericht is weer het zoveelste bewijs van de verknipte mentaliteit van de transportsector. Zoals ik al vaker heb aangeven is het van belang, dat als er een probleem is de oorzaak moet worden aangepakt en dat de overheid zich niet moet gaan richten op de gevolgen ervan: voorkomen is beter dan genezen.

Ik bedoel hiermee dat als dieren aan hun staarten gaan bijten uit verveling (gevolg), je niet de staart eraf moet hakken maar dat je iets moet doen aan de verveling (oorzaak). Als er geen mogelijkheid is voor kalfjes om tijdens transport te kunnen drinken (oorzaak) en de diertjes van honger en dorst meer dood dan levend aankomen (gevolg) moet je niet het transport zo kort mogelijk maken door allerlei verplichte pauzes niet te laten uitvoeren maar moet je het transport zelf niet toestaan.

Helaas blijkt de overheid nog steeds niet in staat te zijn de oorzaak aan te (willen) pakken. Dit in tegenstelling tot de transportsector. Zij zijn wel heel goed in staat om oorzaak en gevolg te scheiden en de oorzaak van een voor de sector lastig probleem effectief aan te pakken.

transportsector
Dichte veewagen in opkomst en in strijd met de wet| Foto: Eyes on Animals

De gevolgen van transport van dieren was dat veel burgers de ellende zagen van de dieren op de wagen: overvol, schreeuwen, stilstaan in volle zon en ga zomaar door (gevolg). De wagens waren open en burgers konden heel goed zien tijdens het rijden wat er allemaal aan de hand was. Vele meldingen kwamen juist van de mensen die ofwel onderweg of als er wagens stilstonden bij het laden konden zien (oorzaak). Dat er sprake was van overbelading, vechten, druppelen van bloed uit de wagen enzovoort.

transportsector
Transportwagen zonder zijdeuren | Foto: KAALE

Dus wat bedacht de transportsector: laten we de wagens gewoon dichtmaken, dan is het niet meer zichtbaar voor de buitenwereld. En als we daar dan een leuk verhaal bij bedenken zoals: temperatuur gestuurd en veel beter voor de dieren, dan is het een win/win situatie. Ja hoor, zogezegd zo gedaan. En zie hier het resultaat: transporteurs kunnen nu veel gemakkelijker dieren in een wagen stapelen waarbij de kans op ontdekken (terwijl die al heel klein was) nu geminimaliseerd werd.

transportsector
Foto: Eyes on Animals

Bij toeval is er nu een transporteur gepakt in Oostenrijk. Een belangrijk doorvoerland dat zelfs een controlerende dierenarts heeft ontslagen omdat die, ja dat lees je dus goed, te vaak overtredingen constateerde waardoor transporteurs Oostenrijk gingen mijden en eromheen gingen rijden. Dat wilde Oostenrijk nu ook weer niet. Blijkbaar dacht deze transporteur dat het om die reden wel weer alles kon maken. Het is dus het topje van een heel grote ijsberg (maar dat wisten we al heel lang).

In dit geval betreft het een Nederlandse transporteur en nu zijn er vier scenario’s:

1 Het is een Nederlandse transporteur die de dieren in het buitenland heeft geladen. Dan heeft de NVWA er geen bemoeienis mee gehad en is de buitenlandse NVWA verantwoordelijk voor de certificering.

2 De dieren zijn wel in Nederland geladen: dan moet de NVWA het transport gecertificeerd hebben en zou een overbelading moeten zijn geconstateerd.

3 Tijdens de certificering was er geen sprake van overbelading en is er nadien bijgeladen (ja, die transporteurs deinzen nergens voor terug kan ik u zeggen).

4 Er is helemaal niet gecertificeerd en het transport is gewoon illegaal.

Hoe dan ook is er sprake van de zoveelste ernstige overtreding door een sector die zich steeds maar weer op de borst klopt van hoe goed ze toch bezig zijn en hoeveel aandacht ze toch hebben voor hun dieren. Want als dieren niet goed aankomen leiden ze ook financieel verlies. Gemakshalve wordt vergeten dat het bulkproducten (vreselijk woord trouwens) betreft en dat het dus om de massa gaat, de kwantiteit is belangrijker dan de kwaliteit. Het overlijden van enige dieren weegt vele malen op tegen de dieren die de reis wel overleven.

transportsector
Foto: Eyes on Animals

Ik mag (tegen beter weten in?) hopen dat de NVWA gedegen onderzoek gaat doen naar deze crimineel, exact achterhaald wat er aan de hand is en dat er serieuze maatregelen worden genomen. Minimaal moet het bewijs van vakbekwaamheid van de chauffeur worden ingenomen en zouden er geen transporten meer mogen worden gecertificeerd van deze transporteur.

Maar ja, dat zal wel weer ijdele hoop zijn.

Het enige wat zal werken is dat we met zijn allen ervoor zorgen dat deze sector geen bestaansrecht meer heeft. Maar dat kan hoef ik jou als trouwe lezer met meer uit te leggen…

transportsector
Stop de veetransporten | Foto: Eyes on Animals

©AnimalsToday.nl Karen Soeters