De Faunabescherming gaat wederom de strijd aan met de provincie Utrecht om het vergassen van ganzen in de zomer tegen te gaan. De provincie wordt door de Faunabescherming voor de rechter gedaagd.

strijd aan met de Provincie Utrecht
Foto: © Akka’s Ganzenparadijs

Volgens de provincie vindt zijn er te veel ganzen in Midden-Nederland. Onzin zegt voorzitter van de Faunabescherming Harm Niesen:

“Biologisch gezien zijn er natuurlijk nooit te veel ganzen. Ze zijn er en dus kunnen ze er zijn en is er voor die ganzen dus geen enkel probleem. Er zijn sommige mensen en dan met name boeren, die vinden dat er te veel ganzen zijn.”

De Raad van State vernietigde eerder op 18 oktober vorig jaar een besluit waarin de provincie Utrecht afschot van 23.000 grauwe ganzen goedkeurde. Het besluit was volgens de Raad van State onvoldoende onderbouwd. Met name – wat De Faunabescherming al jaren betoogt – is de noodzaak van afschieten van duizenden ganzen onvoldoende aangetoond. Ook bevestigde de Raad van State de uitspraak van de rechtbank van eind 2016 om het vergassen van ganzen niet toe te staan.

In maart 2015 verleende de provincie Utrecht ontheffing aan de Faunabeheereenheid Utrecht om in de hele provincie duizenden grauwe ganzen af te schieten vanwege schade aan de landbouw. De ontheffing maakte bovendien afschot van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang mogelijk. Schieten in de schemering mag alleen bij hoge uitzondering worden toegestaan.

In april 2015 verleende de provincie Utrecht ook ontheffing om grauwe ganzen en Canadese ganzen te vangen en te doden met CO2. Het doel van beide ontheffingen was om de aantallen ganzen zeer drastisch terug te dringen. Nadat de provincie de bezwaren van De Faunabescherming afwees, volgde een beroep bij de rechtbank Utrecht. De rechtbank Utrecht verklaarde het beroep tegen het vangen en vergassen gegrond en vernietigde de ontheffing voor het schieten voor zonsopkomst en na zonsondergang. Het beroep tegen het schieten van ganzen overdag werd door de rechtbank afgewezen.

Zowel de provincie als De Faunabescherming zijn tegen deze uitspraken in hoger beroep gegaan en uiteindelijk werd de Faunabescherming in beide zaken in het gelijk gesteld.

Bronnen: AnimalsToday, RTV Utrecht ©AnimalsToday