Schotse bevers mogen vanaf vandaag niet zomaar gedood of verstoord worden. Na lang aandringen door dierenbeschermers is de Schotse regering eindelijk een toezegging nagekomen die bevers op de lijst van beschermde dieren zet.

Schotse bevers
Schotse bevers vanaf vandaag beschermd | Foto: publiek domein

Het weghalen van een beverdam of burcht mag niet meer, bevers verstoren is niet langer toegestaan en het doden van bevers is nu officieel verboden, zolang daarvoor geen vergunning is afgegeven. Alleen in uiterste gevallen is het doden van dieren nog een optie, maar alleen als alternatieven geen soelaas bieden in geval van ‘overlast’, bijvoorbeeld voor landeigenaren.

Een groep van 17 vooraanstaande ecologen en natuurbeschermingsorganisaties ondertekenden een brief aan de Britse krant The Guardian, waarin ze waarschuwden dat wilde Schotse bevers ongecontroleerd werden gevangen en doodgeschoten. Ze drongen er bij de Schotse regering op aan om haar belofte na te komen en bevers een beschermde soort te maken.

Schotse bevers
Burchten mogen niet meer verstoord worden | Foto (genomen langs de IJssel): JanB46/Wikipedia

Herintroductie Schotse bevers

Bevers waren eeuwenlang uitgestorven in Groot-Brittannië, totdat een project van de Scottish Wildlife Trust en de Royal Zoological Society of Scotland in 2009 16 Euraziatische bevers introduceerde in het Knapdale-woud, Argyll and Bute, waar nu naar schatting 24 tot 36 bevers leven.

Dit was de eerste succesvolle herintroductie van alle wilde zoogdieren in het VK en die leidde tot verdere (ongereguleerde) vrijlating van bevers in Tayside, waar naar schatting inmiddels 550 dieren leven. Barbara Smith, hoogste directeur van de Royal Zoological Society of Scotland:

“Dit is een historische dag voor Schotland en een mijlpaal voor de velen van ons die jaren hebben samengewerkt aan de terugkeer van deze soort.”

Hoewel sommigen klagen en vrezen voor een ‘explosie van bevers’ wijzen onder meer ecologen op de belangrijke rol die bevers spelen om overstromingen te voorkomen, juist dankzij hun dammen, waar anderen dan weer over klagen.

Vandaag was in ieder geval een goede dag voor Schotse bevers.

Schotse bevers
Vandaag was een goede dag voor Schotse bevers | Foto: publiek domein

Bron:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel