Op woensdag 1 mei stond Animal Rights voor de rechter, want elk jaar worden maar liefst tienduizenden ganzen vergast. Vorig jaar diende Animal Rights twee handhavingsverzoeken in tegen Duke Faunabeheer, die verantwoordelijk is voor het vergassen van ganzen.

vergassingen
Animal Rights naar rechter: stop vergassingen met mobiel slachthuis | Foto: Animal Rights

Jessica Smit, Animal Rights:

“Animal Rights stelt zich op het standpunt dat Duke een levensmiddelenbedrijf is, om precies te zijn een mobiel slachthuis, en daarom niet voldoet aan de juiste wetgeving. Duke zou per direct moeten stoppen met zijn vergassingsactiviteiten.”

Handhavingsverzoeken: mobiel slachthuis

Duke Faunabeheer, die verantwoordelijk is voor het vergassen van ganzen, maakt gebruikt van een zelf in elkaar getimmerde kist, waarmee hij de ganzen vergast. Daarna wordt het ganzenvlees op de markt gebracht. Vorig jaar diende Animal Rights twee handhavingsverzoeken in tegen de vergassingen door Duke Faunabeheer.

Jessica Smit, Animal Rights:

“De NVWA stelde vorig jaar dat er geen sprake is van een mobiel slachthuis en ze niet bevoegd zijn om handhavend op te treden. Nu, twee weken voor de zitting, hebben ze toch een controle gedaan en om uitstel gevraagd. Daar zijn wij vanzelfsprekend niet mee akkoord gegaan, er is ruim een jaar verstreken.”

Onaanvaardbaar wreed

De praktijken van Duke zijn onaanvaardbaar wreed, stressvol en pijnlijk voor de ganzen. In een periode dat ganzen in de rui zijn en niet kunnen vliegen en dat hun jongen hun eerste veren krijgen, worden ze bij elkaar gedreven en vergast.

Duke maakt gebruik van honden en boten om de ganzen in een fuik te drijven. Daar vertrappen de dieren elkaar in blinde paniek. Eenmaal in de vangkraal proberen ze te ontsnappen, worden ze achterna gezeten, gevangen en vervolgens in kleine groepjes de vergassingscontainer in gejaagd. Uiteindelijk volgt het vergassen, dat meerdere minuten in beslag kan nemen.

Jessica Smit, Animal Rights:

“Wij hebben grote bezwaren tegen het verhandelen van ganzen als gezond, natuurlijk en diervriendelijk vlees. Er is namelijk niets gezonds, natuurlijk of diervriendelijk aan het vergassen van dieren én hun jongen.”

Wettelijk kader handhavingsverzoeken

Duke Faunabeheer vergast ganzen op basis van de Wet natuurbescherming, in opdracht of met ontheffing van de provinciebesturen. De Wet natuurbescherming gaat onder andere over jacht, beheer- en schadebestrijding. Animal Rights stelt zich op het standpunt dat Duke een levensmiddelenbedrijf is, om precies te zijn een mobiel slachthuis, en er daarom tevens andere wetgeving van toepassing is. Bij een levensmiddelenbedrijf gelden er o.a. Europese hygiënevoorschriften, waaraan Duke niet voldoet.

Omdat Duke de ganzen vangt en voor bepaalde tijd onder zich houdt, wordt Duke tevens “houder” van de dieren. Dit zelfde uitgangspunt geldt bij de beroepsvisserij, waarbij de visser houder wordt van de gevangen vis. Bij gehouden dieren is onder meer de Wet dieren van toepassing. Animal Rights concludeert dat er sprake is van overtreding van de Wet dieren. Zo wordt het bedwelmen van dieren (met gas) gezien als een geneeskundige handeling, hiervoor is Duke niet bevoegd. Daarnaast zijn de activiteiten van Duke in strijd met de intrinsieke waarde van het dier, omdat er sprake is van onevenredig leed.

Bron: