Deze week konden inwoners van Overijssel bezwaar maken tegen de Omgevingsvisie, een plan waarin de provincie vastlegt welke kant Overijssel op wil met het beleid voor ruimtelijke ontwikkeling, economie, milieu, natuur en water. En die bezwaren zijn massaal gemaakt. 

Sallandse Heuvelrug - Overijssel
Sallandse Heuvelrug – Overijssel | Foto: Wikimedia Commons Gouwenaar

Overijssel wil minder natuurgebieden gaan realiseren dan het aanvankelijk van plan was en dat viel niet in goede aarde bij de inwoners de provincie. Zo’n tweeduizend  bezwaren van leden van Landschap Overijssel en 2.500 reacties van leden van Natuurmonumenten kwamen op het plan om de ecologische hoofdstructuur te versoberen. De overige bezwaren kwamen van particulieren, boeren en landbouworganisatie LTO, gemeenten en landgoedeigenaren.

De Provinciale Staten nemen in juli van dit jaar een besluit over eventuele aanpassingen van de Omgevingsvisie.

Bron: RTV-Oost ©PiepVandaag.nl