Duke Faunabeheer is in opdracht van de Provincie Noord-Holland begonnen met het vergassen van ganzen in een straal van twintig kilometer rond Schiphol.

Ganzenvergassing
Foto: Stichting Akka’s Ganzenparadijs

Ondanks het feit dat al jaren bekend is dat het minder aantrekkelijk maken van landbouwgronden de enige manier is om de ganzenpopulatie rond Schiphol te verminderen, wordt er toch jaar na jaar een vergunning afgegeven om de dieren op grote schaal te vangen en te vergassen.

De meest kwetsbare periode voor de ganzen is aangebroken. De dieren gaan in de rui en kunnen op dit moment niet vliegen. Ook zijn er al veel pullen. Sinds 2008 is dat het teken voor de start van een inmiddels jaarlijks terugkerende massaslachting onder de ganzen, in het kader van de zogenaamde vliegveiligheid rond luchthaven Schiphol.

Omdat niet bekend wordt gemaakt waar de vergassingen plaatsvinden en er geen toezicht wordt gehouden (behalve door handhavers om dierenbeschermers op een afstand te houden) willen we iedereen oproepen om contact met ons op te nemen zodra je Duke Faunabeheer aan het werk ziet.

Dat kan via info@piepvandaag.nl. Foto’s en filmmateriaal zijn uiteraard ook zeer welkom!

Voor meer informatie over de ganzenvergassing rond Schiphol bekijk de documentaire die Piepvandaag.nl samen met RTV Noord-Holland maakte.

©PiepVandaag.nl