In hun strijd tegen de voorjaarsjacht op Malta heeft Birdlife Malta het voor elkaar gekregen dat er een referendum komt over de jacht op trekvogels. Alle bewoners kunnen in het voorjaar van 2015 stemmen over het lot van de overtrekkende vogels.

malta
Politie ontmantelt illegale tortelvangst|©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Tijdens dit referendum kunnen de Maltezers beslissen of de zomertortel en kwartel mogen worden afgeschoten, of niet. Vooral met de zomertortel gaat het heel slecht. Deze soort staat op de Rode Lijst en is in Nederland met 85% afgenomen.

Het eiland Malta ligt op één van de belangrijkste vogeltrekroutes. Miljoenen trekvogels komen vanuit Afrika terug om in Europa te broeden. Helaas ligt de route precies over Malta, een eiland vergeven van jagers, die puur voor hun plezier schieten op alles wat overvliegt. In Europa zijn weinig plekken waar de jagers zoveel dieren afschieten. Niet alleen zijn zomertortel en kwartel hun leven niet zeker, maar ook lepelaars, kwakken, roofvogels en zangvogels worden afgeschoten.

malta
Aangeschoten steppekiekendief onder behandeling | ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Najaarsjacht gaat door

Helaas gaat het referendum alleen over de voorjaarsjacht. In het najaar mogen alle vogels, gedurende vijf maanden, worden afgemaakt door de jagers. Zomertortels worden, met een kapje op, vastgebonden aan een stok die heen en weer wordt bewogen. Andere vogels worden op deze manier gelokt en zijn dan een makkelijk slachtoffer voor het jagersvolk.

malta
Jagers in hun jachthut | ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen
malta
Zomertortel lokvogel | ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

De datum van het referendum staat nog niet vast. Hopelijk valt het samen met de gemeenteraadsverkiezingen, volgend voorjaar, want dit zal naar verwachting de opkomst voor het referendum verhogen. Aan de Maltese vogelbeschermers zal het niet liggen. Zij zijn alvast een campagne begonnen om de gruweldaden van de jagers aan de kaak te stellen.

Voor meer informatie over deze campagne: www.birdlifemalta.org.

Bron: Natuurbericht ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven