Search Results for "rode lijst"

spreeuwen
Binnenland, Kort, Nieuws

Spreeuw mogelijk op Rode Lijst 

Gisteren werd in Eindhoven tijdens de Stadsvogelconferentie, de nieuwe Stadsvogelbalans gepresenteerd. Hierin zijn de trends beschreven van alle broedvogels in de stad. Van de 63 soorten die zijn onderzocht gaan er maar liefst 20 achteruit, maar ook 28 vooruit in aantal. Belangrijkste uitkomst is dat…

IUCN Red List
Kort, Nieuws

Rio+20 UICN rode lijst: 63.837 bedreigde soorten 

Rio+20, de topconferentie waar politieke leiders bijeen kwamen om onder andere richting te geven aan hoe om te gaan met vraagstukken omtrent biodiversiteit en duurzaamheid. Over het succes van de conferentie zijn de meningen verdeeld.  De UICN publiceerde er de laatste versie van de Rode…

Nijlpaarden op lijst van meest bedreigde dieren
Buitenland, Kort, Nieuws

Nijlpaarden op lijst van meest bedreigde dieren 

Door stroperij en klimaatverandering is de nijlpaardpopulatie hard getroffen. Men overweegt nu het nijlpaard toe te voegen aan de meest bedreigde dierenlijst, zodat er een algeheel verbod komt op handel in lichaamsdelen van het dier. Volgens de International Union for Conservation of Nature (IUCN) zijn…