Rio+20, de topconferentie waar politieke leiders bijeen kwamen om onder andere richting te geven aan hoe om te gaan met vraagstukken omtrent biodiversiteit en duurzaamheid. Over het succes van de conferentie zijn de meningen verdeeld. 

IUCN Red List

De UICN publiceerde er de laatste versie van de Rode Lijst, een uitgebreide opsomming van ’s werelds meest bedreigde soorten. De conclusie is triest. Maar liefst 63.837 soorten staan onder druk en worden bedreigd met uitsterven.

Met de Rode Lijst hopen de wetenschappers verantwoordelijk voor de samenstelling, wereldleiders te motiveren hun beleid aan te passen op het beschermen van biodiversiteit. Er zijn immers duidelijke links te leggen tussen ons voortbestaan en het belang daarbij van soortenrijkdom.

IUCN Rode Lijst grafiek
CR – Critically Endangered, EN – Endangered, VU – Vulnerable, NT – Near Threatened, DD – Data Deficient, LC – Least Concern

Algemeen directeur van het IUCN zegt:

“Sustainability is a matter of life and death for people on the planet. “A sustainable future cannot be achieved without conserving biological diversity – animal and plant species, their habitats and their genes – not only for nature itself, but also for all 7 billion people who depend on it. The latest IUCN Red List is a clarion call to world leaders gathering in Rio to secure the web of life on this planet.”

De publicatie van de Rode Lijst verandert niets aan de schrijnende situatie, maar hopelijk schudt het de mensen met de macht er iets aan te doen wakker.

Bron ©PiepVandaag.nl