De jaguarpopulatie in Mexico is tussen 2010 en 2018 met ongeveer 800 dieren toegenomen, zo blijkt uit de eerste twee tellingen van deze ‘ongrijpbare’ katachtigen. Volgens onderzoekers bevestigt deze toename, dat de nationale strategie van Mexico om jaguars te beschermen echt werkt.

Aantal jaguars in Mexico neemt toe
Aantal jaguars in Mexico neemt toe | Foto: publiek domein

Ecoloog Gerardo Ceballos van de Universidad Nacional Autónoma de México, oprichter van Mexico’s National Alliance for Jaguar Conservation en tevens hoofdauteur van het artikel over de populatie in het magazine PLOS One is blij met de toename:

 

 

 

“Het was ongelooflijk om jaguars te zien op zoveel plaatsen waar ze voorheen niet voorkwamen.”

De jaguar staat op de IUCN-lijst als ‘bijna bedreigde’ diersoort. Ondanks deze status wordt dit prachtige dier nog steeds bejaagd.
.

Stropers doden nog altijd jaguars in Suriname

.
Behalve stropers is habitatverlies door ontbossing een grote factor in de bedreiging van deze soort. Jaguars komen voor in Midden- en Zuid-Amerika. Ecologen hadden de jaguars in Mexico nog nooit goed geteld, waardoor het moeilijk was een beschermingsprogramma op te zetten. Daarom gebruikten Ceballos en zijn mede-onderzoekers de resultaten van de eerste Mexicaanse jaguartelling in 2010, om zo een nationale strategie op te stellen die zowel door de overheid als door wetenschappers werd gesteund.
.

Handel in jaguars in handen van internationale criminele groepen

De lokale bevolking als bondgenoot

Samen met een team van 20 ecologen verspreid over het hele land verzamelde Ceballos gegevens van wildcamera’s om te bepalen waar de jaguars leefden en hoeveel er rondzwierven in elk van de beschermde natuurgebieden van het land. Daarna stelden de onderzoekers een plan op om de meest kritieke problemen voor de Mexicaanse jaguars aan te pakken: het beschermen van wildcorridors en reservaten; het pleiten voor nuttige wetten en overheidsbeleid; en het vermijden of oplossen van conflicten met veehouders.

Zo betaalde de overheid mensen die in de buurt van beschermde gebieden woonden om de reservaten niet te ontbossen en compenseerde hen voor het verlies van vee dat door jaguars was aangevallen. Tevens voorzag de overheid deze bewoners van hekken, om te voorkomen dat jaguars hun vee zouden doden. Deze inspanningen bleken lonend, zo vertelt Ceballos.

“De lokale bevolking was in eerste instantie kritisch. Maar als zij de middelen en de stimulansen hebben om het bos te beschermen, worden zij de belangrijkste bondgenoot.”

Aantal jaguars in Mexico neemt toe
Foto: publiek domein

Uitbreiding reservaat in Mexico

Ceballos verwachtte dat de jaguarpopulatie tussen 2010 en 2018 gelijk zou blijven of  zou afnemen. In plaats daarvan stegen de geschatte aantallen met 20 procent, van ongeveer 4.000 tot 4.800 dieren. Op het Mexicaanse schiereiland Yucatán leven alleen al zo’n 2.000 jaguars. Het grootste aaneengesloten leefgebied voor de jaguar ligt in Brazilië, met een geschatte populatie van meer dan 10.000 exemplaren.

Aantal jaguars in Mexico neemt toe
Foto: publiek domein

In de toekomst zal de National Alliance for Jaguar Conservation zich concentreren op de belangrijkste bedreigingen, met name conflicten met mensen en het verlies van habitats. Volgend jaar wil de Mexicaanse overheid samen met de National Alliance for Jaguar Conservation het biosfeerreservaat van Calakmul op het schiereiland Yucatán uitbreiden van 723.185 hectare tot meer dan 1,3 miljoen hectare land. Hiermee wordt Calakmul het grootste beschermde tropische woud ten noorden van de Orinoco-rivier. Dit alles is ingegeven door de succesvolle beschermingsmaatregelen van de jaguar. Ecoloog Ceballos is terecht trots:

“Het is zeer ongebruikelijk dat wetenschappers al deze dingen kunnen doen: onderzoek, voorlichting, natuurbehoud en openbaar beleid. En in Mexico zijn we in staat geweest om dat te doen.”

Bekijk de wildcamerabeelden van een jaguar met haar jong in Mexico:
.

.
Bronnen:

©AnimalsToday.nl