Door de druk van de mens op de natuur zijn populaties wilde dieren sinds 1970 wereldwijd met gemiddeld 60 procent gedaald. Dat staat in het Living Planet Report dat het Wereld Natuur Fonds vandaag internationaal publiceert. Het natuurverlies wordt vooral veroorzaakt door vernietiging van leefgebied door onder meer landbouw en door overexploitatie, zoals overbevissing. Het ombuigen van de trend is nog mogelijk als de natuur uitgangspunt wordt voor ons handelen.

palmolieplantages wilde dieren
Foto: Marina & Enrique/flickr

Het Living Planet Report dat elke twee jaar verschijnt schetst wederom een ontnuchterend beeld van de biodiversiteit. Wilde dierenpopulaties (groepen dieren in hun leefgebied) in zoetwatergebieden en in de tropen zijn sinds 1970 het meest afgenomen. De druk op tropische regenwouden blijft onverminderd groot. Tekenend daarvoor is dat in vijftig jaar tijd maar liefst 20 procent van de Amazone is verdwenen. In rivieren, moerasgebieden en delta’s – zoetwater – zijn populaties wilde dieren gemiddeld met 83 procent ingestort. Grootschalige aanleg van stuwdammen, irrigatie en inpoldering voor landbouw, vervuiling en overbevissing zetten zoetwatergebieden onder grote druk.

wilde dieren
Veel bestrijdingsmiddelen komen terecht in het oppervlaktewater | Foto: Katarina 2353/flickr

Consumptie oorzaak nummer 1
De hoofdoorzaak van het natuurverlies zijn menselijke activiteiten. Oprukkende landbouw en overbevissing zijn de grootste bedreigingen. Daarnaast hebben diersoorten het zwaar door stroperij, aanleg van infrastructuur, vervuiling en klimaatverandering. Kirsten Schuijt, directeur van het Wereld Natuur Fonds:

“Biodiversiteit is als een houten blokkentoren .Als je er telkens één blokje uittrekt kan de toren lang blijven staan. Maar een blokje teveel en het bouwwerk stort in. Zo halen we nu ook voortdurend blokjes uit de natuur. Hoeveel soorten kunnen nog verzwakken, zonder dat het systeem bezwijkt? Het is tijd dat we ons realiseren dat natuur onmisbaar is voor ons.”

plastic tasjes
Het gevolg van consumptie| Foto: Pixabay

Natuurbescherming en mondiale duurzame keuzes noodzakelijk
Het instellen van beschermde gebieden en soortenbescherming – de klassieke natuurbescherming – blijft cruciaal. Populaties van bijvoorbeeld de bultrug walvis, reuzenpanda en berggorilla stijgen voorzichtig. Maar het ombuigen van de enorme achteruitgang van biodiversiteit wereldwijd vraagt om mondiale duurzame keuzes. Schuijt:

“Als wij de oorzaak zijn van natuurverlies, kunnen wij de trend ook ombuigen. Dat vraagt om duurzame keuzes op het gebied van voedsel, energie en grondstoffen. Iedereen kan daar op zijn manier aan bijdragen.”

Bron: