China heeft besloten om binnenlandse handel in neushoornhoorn, afkomstig van speciaal hiervoor gefokte dieren, te legaliseren voor medische toepassingen. Hoewel neushoornhoorn, leeuwen- en tijgerbotten geen enkel geneeskrachtig bestanddeel bevatten, geloven veel Chinezen nog altijd dat bijvoorbeeld de hoorn van een rinoceros zou helpen tegen kanker en, voorspelbaar, tegen impotentie. Tijgerbotten worden ook toegestaan op de binnenlandse markt, mits de dieren een ‘natuurlijke dood’ gestorven zijn.

China
China wil de binnenlandse handel in neushoornhoorn en tijgerbotten weer toestaan | Foto: publiek domein

Dat botten en hoorn helemaal geen medicijnen zijn maar bijgeloof maakt voor stropers niets uit. Zolang zij veel geld kunnen verdienen aan het afschieten van neushoorns, leeuwen, olifanten, tijgers en allerhande andere diersoorten blijven ze actief. Wildlife crime gaat hand in hand met corruptie, armoede en wijd vertakte illegale handel en smokkel. Er gaat heel veel geld in om, waardoor stroperij enorm lucratief is.

Iedere beslissing die de vraag naar dierproducten als hoorn en botten aanwakkert zal er ook voor zorgen dat de marktprijzen van illegaal verkregen dierproducten stijgen. En dus wordt het nog lucratiever om ze op illegale wijze te verkrijgen, door het wreed doden van dieren als olifanten en neushoorns, waarna ivoor en hoorns met bruut geweld verwijderd worden, soms als de dieren nog niet eens overleden zijn. Zo worden dagelijks 3 neushoorns gedood en zijn er wereldwijd nog maar een slordige 25.000 in leven.

China
In beslag genomen neushoornhoorns | Foto: USFWS/flickr

China liegt

In een officiële verklaring geeft China aan dat er alleen op aanvraag van de medische ‘kracht’ van neushoornhoorn gebruikgemaakt mag worden en de hoorn moet afkomstig zijn van speciaal voor dit doel gefokte dieren. In deze verklaring schuilt echter een pure leugen, aangezien allang bewezen is dat neushoornhoorn geen enkele ‘kracht’ bezit. Hoorn bestaat alleen uit keratine, net als onze nagels, en keratine heeft geen enkele medische waarde als geneesmiddel.

Sommige critici zien in het besluit van China eerder een manier van het communistische regime om zich nog dieper in het Afrikaanse continent binnen te werken en op den duur de ‘gewone man’ te betrekken bij het fokken van neushoorns voor de lucratieve Chinese markt. Er bestaat in China wel al 25 jaar een verbod op de import van deze producten, maar wanneer een Chinees bedrijf in het buitenland actief is kan een importverbod makkelijk anders uitgelegd worden, of omzeild.

China
In het wild zijn weinig tijgers te vinden die een ‘natuurlijke dood’ sterven | Foto: publiek domein

Gecreëerde schaarste

Ook creëert China een situatie waarin extra schaarste ontstaat, omdat de vraag mogelijk groter wordt dan het zogenaamd legale aanbod. De prijzen zullen vervolgens stijgen en de cirkel is rond. We schrijven bovendien ‘het zogenaamd legale aanbod’, want wie controleert de authenticiteit van binnenlandse hoorn, en wie garandeert dat corruptie niet leidt tot het witwassen van illegaal verkregen neushoornhoorn uit bijvoorbeeld Afrika?
.

Steeds meer tijgerboerderijen in China

.
Verder wordt gevreesd dat het aantal tijgerboerderijen in China nog verder zal toenemen, terwijl de omstandigheden van de dieren daar erbarmelijk zijn. Speciaal gefokt voor hun botten en huid is op deze farms ook beslist geen sprake van een ‘natuurlijke dood’.

China
Tijgers in Chinese dierentuin | Foto: Swamibu/flickr

Reputatie in gruzelementen

Afgelopen jaren heeft China ten aanzien het bestrijden van wildlife crime een behoorlijk goede naam opgebouwd, onder meer door het verbod op de handel in ivoor en de verwerking ervan. Of het einde aan de staatsproductie van berengal in 2014. Maar met het huidige plan valt deze reputatie in duigen en verkwanselt het land zijn opgebouwde aanzien. Dankzij China zal stroperij verder toenemen, dreigt het einde voor de neushoorn in Afrika en zullen tijgerboerderijen als paddenstoelen uit de grond schieten. Alles vanwege een flagrante onwaarheid en bijgeloof waaraan veel geld te verdienen is.

Bron:

Vietnamese geneesheren tegen neushoornhoorn

©AnimalsToday.nl Bart van Riel