Wat een geweldige samenwerking met Staatsbosbeheer en de milieupolitie! Met name de boswachter van Staatsbosbeheer heeft zich behoorlijk in dit verhaal vastgebeten. Maar ook de milieupolitie zette zich voor de volle 100% in! Inmiddels is er een verhoor afgenomen en heeft bij beide jagers een huisbezoek plaatsgevonden. Het resultaat hiervan is dat er een proces-verbaal is opgemaakt! Dit proces-verbaal wordt verder afgehandeld door de afdeling Bijzondere Wetten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit op een juiste manier zal worden afgerond!

beschoten
Jagers bij ons gedragscentrum

We hebben na het incident veel reacties gekregen van mensen, die tijdens een wandeling of een fietstochtje – al dan niet met de kinderen – jagers hebben gezien. En zij twijfelden of wat ze zagen eigenlijk wel is toegestaan. Of dat het misschien ronduit gevaarlijk was in hun ogen. Veel van deze wandelaars en fietsers hebben een beroep gedaan op de politie. Maar zij kregen het gevoel dat ze aan het zeuren waren, en dat er vervolgens niks gebeurde. Op deze manier krijgen mensen het idee dat jagers met veel dingen wegkomen. Tegelijkertijd wordt dit door mensen uit de jagerswereld bestreden: zij roepen juist dat je om het minste of geringste je jachtakte kwijtraakt. Dat is natuurlijk volslagen onzin: net zoals je in het verkeer theoretisch gezien je rijbewijs kunt verliezen, is die kans hierop in de praktijk bijzonder klein. Dit komt eenvoudigweg door een beperkte handhavingscapaciteit. En de capaciteit in de handhaving van de Flora- en faunawet is helemaal beperkt… jammer genoeg!

Normaal gesproken heb je na een melding over jagers, die in jouw ogen iets verkeerd doen, contact met agenten van de nooddienst. De agenten van deze dienst hebben een brede, algemene kennis van wetgeving, maar zijn niet gespecialiseerd in wetten zoals de Flora- en faunawet. Voor kennis van de Flora- en faunawet moet je bij de milieuafdeling zijn of bij de afdeling Bijzondere Wetten. Onze ervaring is dat bij een correct verhaal – bij voorkeur ondersteund door foto’s en/of videobeelden – de afdeling milieupolitie hier serieus mee aan de slag gaat. En dat ook de afdeling Bijzondere Wetten handhavend optreedt als mensen met een vergunning tot het dragen van een vuurwapen over de schreef gaan.

Tot slot wil ik nog benadrukken dat het hier weliswaar ging om een gebied van Staatsbosbeheer, maar dat de jagers geen enkele verbintenis hebben met deze organisatie. Wat ons betreft zou het een meerwaarde hebben als de agenten van de nooddienst juist van Staatsbosbeheer meer informatie zouden krijgen over de handelingswijze bij meldingen over mogelijke jachtmisstanden. Meer kennis hierover zou bij velen het gevoel voorkomen dat men in dit soort situaties niet serieus genomen wordt.

©PiepVandaag.nl Bert van Straten, Pack Leader