Het Vietnamese ministerie van Volksgezondheid hield deze maand samen met WNF en TRAFFIC twee workshops om te bespreken hoe traditionele genezers kunnen helpen de neushoorn te beschermen. Neushoorns worden in Afrika op grote schaal gestroopt om de vermeende geneeskrachtige werking van hun hoorn. In gemalen vorm gaat die in Vietnam voor grof geld over de toonbank zonder dat ooit de medicinale werking wetenschappelijk is aangetoond.

Neushoorns
Neushoorns | Foto: allspice1 via Compfight cc

De meer dan 100 traditionele genezers, academici en ambtenaren van het ministerie discussieerden over de vraag hoe NEE te zeggen tegen het gebruik van neushoornhoorn. Deelnemers kregen informatie over wat er werkelijk omgaat in de illegale handel en de georganiseerde misdaad die erachter zit, over effectieve medicinale alternatieven voor neushoornhoorn en over de wetgeving inzake het gebruik ervan in Vietnam. Dat is ook daar illegaal.

Geen wetenschappelijk bewijs

Professoren in de traditionele geneeskunst en oncologie benadrukten dat neushoornhoorn kanker niet kan genezen. De deelnemers waren het unaniem eens dat er geen bewijs is voor de mythe dat neushoornhoorn kanker kan genezen. Prof. Dr. Hoang Bao Chau:

“Neushoorns worden met uitsterven bedreigd door stroperij. De neushoorn is wettelijk beschermd. Dus hoewel neushoornhoorn als remedie in sommige traditionele medicijnboeken wordt genoemd, moeten we NEE zeggen en er ook echt iets tegen doen, door alternatieven te gebruiken en het publiek voor te lichten.”

Werken aan reductie van de vraag

In de strijd tegen wildlife crime en de stroperij van neushoorns is reductie van de vraag naar neushoornhoorn cruciaal. Dat officiële Vietnamese instanties en wetenschappers doordrongen zijn van hun rol daarin en serieus werk willen maken van het tegengaan van de vraag, is een belangrijke stap. Elke actie van traditionele genezers tegen het gebruik van neushoornhoorn draagt bij aan de bescherming van neushoorns.

In 2013 zijn 1004 neushoorns gestroopt in Zuid-Afrika, op 14 mei 2014 waren het er al 376.

Bron: