Australië moet een algeheel verbod afkondigen voor het dumpen van baggerslib bij het Great Barrier Reef om te voorkomen dat het natuurwonder op de rode lijst van bedreigd werelderfgoed belandt. Die oproep doet het Wereld Natuur Fonds (WNF) in de aanloop naar een cruciale bijeenkomst van UNESCO, de werelderfgoed-organisatie van de Verenigde Naties, die in juni plaats vindt. De WNF-petitie tegen het dumpen van het baggerslib is inmiddels de 120.000 gepasseerd.

baggerslib
Koralen in het Great Barrier Reef | Foto: Steve Evans/Wikimedia

Australië heeft vergevorderde plannen om vlakbij ’s werelds grootste aaneengesloten koraalrif enorme havens aan te leggen voor de export van steenkool. Het slib dat vrijkomt bij het uitbaggeren van de havens wil de regering laten dumpen binnen de grenzen van het werelderfgoed. Dat kan vernietigend uitpakken voor het zeeleven, doordat de modder zich over tientallen kilometer verspreidt en op het koraal neerslaat. De naar schatting 51 miljoen kubieke meter slib is genoeg om het Vrijheidsbeeld in New York 49 keer met modder te vullen.

Vooruitzichten slecht
Het gaat niet goed met het koraal en diersoorten die van het gebied afhankelijk zijn. Zo is in het zuidelijke deel is het aantal zeekoeien drastisch gedaald, van ongeveer 3000 dieren in 1987 tot een schamele 600 bij de laatste telling in 2011. Ook diverse soorten zeeschildpadden zijn er slecht aan toe. Op het Great Barrier Reef komen zes van de zeven soorten zeeschildpadden voor, waarvan er drie bedreigd zijn. Vorige maand liet Australië UNESCO nog weten dat de vooruitzichten voor deze dieren slecht zijn.

baggerslib
Bedreigd door baggerslib | Foto: WWF

Bedreigd werelderfgoed
UNESCO sprak vorig jaar al zijn bezorgdheid uit over de toestand van het Great Barrier Reef en de voorgenomen dump van baggerslib. Het koraalrif dreigt daardoor op de rode lijst van bedreigd natuurlijk werelderfgoed te komen, wat voor Australië enorm gezichtsverlies zou betekenen. De afgelopen dertig jaar is door watervervuiling en klimaatverandering al de helft van het koraal verdwenen of ernstig aangetast. De geplande megahavens vormen een nieuwe bedreiging die delen van het Great Barrier Reef onherstelbaar dreigen te beschadigen.

Door de aanleg van megahavens voor steenkool zet Australië behalve zijn reputatie ook toeristische inkomsten en duizenden banen op het spel. De analyse ‘Great Barrier Reef Under Threat’ die het WNF begin dit jaar publiceerde laat zien dat het enorme koraalrif het land jaarlijks ruim vijf miljard euro opbrengt en ruim 69.000 voltijdsbanen in de toeristische sector vertegenwoordigt.

Petitie
De wereldwijde WNF-petitie tegen het dumpen van baggerslib in het Great Barrier Reef is inmiddels meer dan 120.000 keer getekend. De protesten lijken hun vruchten af te werpen, want de provincie Queensland kondigde deze week aan om baggerslib toch niet in kwetsbare wetlands of op zee te dumpen, maar binnen het havengebied. Dat is de minst schadelijke optie.

Lees meer over de WNF-petitie op PiepVandaag.nl, of teken direct.

Persbericht Wereld Natuur Fonds