Baggerslib dreigt koraal werelderfgoed te verstikken

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is een wereldwijde petitie begonnen met de oproep aan de Australische regering om het dumpen van baggerslib in de buurt van het Great Barrier Reef te verbieden. Australië wil vlakbij het beroemde werelderfgoed van koraal grote havens voor de transport van steenkolen aanleggen. De gigantische hoeveelheid slib die bij het baggeren vrijkomt en in zee wordt gedumpt heeft desastreuze gevolgen voor het kwetsbare koraalrif en de diersoorten die daar leven.

petitie
Great Barrier Reef | Foto: © WWF

De petitie ‘Great Barrier Stortplaats?‘ loopt vooruit op de bijeenkomst van UNESCO, de werelderfgoedorganisatie van de Verenigde Naties (VN), die in juni besluit of het ’s werelds grootste aaneengesloten koraalrif op de rode gevarenlijst plaatst. Als Unesco het Great Barrier Reef aanmerkt als ‘werelderfgoed in gevaar’ betekent dat groot gezichtsverlies voor Australische regering. Het land staat zich voor op de bescherming van zijn natuurlijke rijkdommen.

petitie
Foto: © WWF

Overbodig
Een nieuw rapport dat in opdracht van het WNF is opgesteld toont aan dat de geplande extra havencapaciteit overbodig is door de dalende vraag naar steenkolen. De provincie Queensland wil de kolenexport verdubbelen, terwijl de bestaande havencapaciteit nu al eenderde van de tijd niet wordt gebruikt. In het rapport ‘The Great Barrier Reef Under Threat’ heeft WNF laten berekenen dat door het uitbaggeren van de nieuwe havens ongeveer 51 miljoen kubieke meter slib vrijkomt. Dat is genoeg om het Vrijheidsbeeld in New York 49 keer te vullen met slib.

Koraal stikt
De Australische regering wil het overgrote deel van die modder laten dumpen in de buurt van het Great Barrier Reef. Het fijne slib dat daarbij opdwarrelt kan wel 80 kilometer verderop neerslaan op het kwetsbare koraal. Dat laagje modder blokkeert het zonlicht, waardoor het koraal stikt en afsterft. Het verdwijnen van koraal heeft direct gevolgen voor allerlei bedreigde vissoorten die opgroeien in de natuurlijke bescherming van het koraal en er hun voedsel vinden, zoals zeeschildpadden.

petitie
Groene zeeschildpad | Foto: © WWF

De aanleg van de steenkolenhavens verergert ook de druk op het koraal waar het Great Barrier Reef al decennia aan bloot staat. De afgelopen dertig jaar is door vervuiling van het water en klimaatverandering al de helft van het koraal verdwenen of ernstig aangetast. Door het koraalrif verder aan gevaren van baggerslib en transport van steenkolen bloot te stellen zet Australië ook de toeristische inkomsten en duizenden banen op het spel. De natuurlijke rijkdom in het gebied brengt het land jaarlijks ruim vijf miljard euro op en vertegenwoordigt ruim 69.000 voltijds banen.

Persbericht Wereld Natuur Fonds