In 1988, deze maand 25 jaar geleden werd door de toenmalige minister van Landbouw en Visserij Braks en Prins Bernhard de eerste drie paar bevers uitgezet in de Biesbosch, een groot moerasgebied in het zuidwesten van Nederland. Als je nu door het Nationaal Park de Biesbosch banjert kun je overal de sporen vinden van de nazaten van deze eerste drie paartjes.

Bevers
Foto: Wikimedia Commons

Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds (WNF) bevers uitgezet in de Biesbosch, als proef. Deze proef is uiteindelijk goed geslaagd. Binnen enige jaren werden 42 dieren uitgezet. De populatie is nu uitgegroeid tot ongeveer 200 exemplaren.

Variatie in het landschap
Bevers zijn belangrijk voor variatie in het landschap. Door de bouw van dammen en het knagen aan bomen veranderen de dieren continue het landschap. Door deze afwisseling krijgen ook andere dieren en planten weer een kans zich te vestigen in het gebied.
Inmiddels leven bevers op veel plaatsen in Nederland.

Bron: WNF.nl ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven