Europese Commissie krijgt kunstwerk overhandigd met 290 duizend namen van campagnevoerders

De namen van bijna 300 duizend Europeanen zijn vereeuwigd in een gigantisch ‘koeienkunstwerk’ dat afgelopen donderdag in Brussel is overhandigd aan de Europese Commissie.

Overhandiging handtekeningen - Europese Commissie
Overhandiging handtekeningen aan vertegenwoordigers Europese Commissie, Harry Vassallo en Andrea Gavinelli | Foto: WSPA

Die overhandiging vormde het slotstuk van de ‘Supporting Better Dairy’ campagne, een initiatief van ijsmerk Ben & Jerry’s en de dierenwelzijnsorganisaties Compassion in World Farming (CIWF) en de World Society for the Protection of Animals (WSPA), met als doel welzijnsnormen voor de 23 miljoen melkkoeien in Europa te bewerkstelligen. Naar schatting tien miljoen koeien kampen momenteel met problemen zoals krappe stallen, een slecht dieet, gezondheidsklachten en onvoldoende zorg.

Een Europese richtlijn, speciaal om koeien te beschermen, is van groot belang om deze problemen aan te pakken. Daarom hebben Ben & Jerry’s , WSPA en CIWF in 2012 Supporting Better Dairy gelanceerd. De coalitie heeft in heel de EU mensen het afgelopen jaar bewust gemaakt van de problemen die er zijn en hun steun gevraagd op straat, in Ben & Jerry’s ijswinkels, en online via www.happycows.eu.

De afsluiting van de campagne wordt gemarkeerd door de overhandiging van een kunstwerk van 1,3 meter hoog en 12 meter breed aan de Europese Commissie. De breedte is ongeveer gelijk aan vijf melkkoeien en is opgebouwd uit de voornamen van alle steunbetuigers uit heel Europa. Het kunstwerk laat een van de belangrijkste doelstellingen van de campagne zien: tevreden koeien met toegang tot de wei.

Dit is wat de respectievelijke voormannen van Supporting Better Dairy zeiden bij de aanbieding van het kunstwerk:

Geert Laugs, Directeur Compassion in World Farming Nederland:

“Europese melkkoeien kunnen uiteenlopende gezondheidsproblemen hebben door onvoldoende zorg, krappe leefruimte en een beperkt dieet. Samen met Ben & Jerry’s en WSPA willen we daarom dat er specifieke Europese regelgeving komt voor onze melkkoeien.”

Ruud Tombrock, directeur WSPA Europa:

“Bijna 300.000 burgers afkomstig uit alle EU-lidstaten vinden dat de Europese melkkoeien beter verdienen. Besluitvormers moeten luisteren naar de publieke bezorgdheid en ervoor zorgen dat melkkoeien dezelfde bescherming krijgen als andere dieren. We zullen contact blijven houden met de Europese Commissie om er zeker van te zijn dat ze reageert op de zorgen van burgers in Europa.”

Jerry Greenfield, mede-oprichter van Ben & Jerry’s:

“Wij van Ben & Jerry’s houden van melkkoeien, maar de droevige werkelijkheid is dat veel Europese koeien niet gelukkig zijn, omdat er momenteel geen wetten zijn die hen beschermen tegen ondermaatse leefomstandigheden. Europeanen willen gelukkige koeien en we hopen dat hun wens vervuld wordt en dat de Europese Commissie erkent dat het nodig is om standaarden voor melkkoeien in heel Europa in te voeren.”

Voor meer informatie over de Supporting Better Dairy campagne ga naar www.happycows.eu/nl.

Persbericht WSPA