Maar liefst vier soorten sprinkhanen worden ernstig bedreigd in hun voortbestaan in Nederland. Dat staat in het voorstel voor de Rode lijst van sprinkhanen en krekels. Het gaat om de zadelsprinkhaan, wrattenbijter, kleine wrattenbijter en het bosdoorntje.

Bidsprinkhaan
Bidsprinkhaan ©Wikimedia Commons

Zelfs de huiskrekel, die vroeger niet weg te denken was, staat nu op de zogenaamde Rode lijst. Deze lijst bevat de gegevens van soorten dieren en planten die in hun voortbestaan worden bedreigd. Daarnaast staan beschermingsmaatregelen opgenoemd om deze soorten weer in aantal te laten toenemen.

Voor de Nederlandse sprinkhanen en krekels is nu voor de tweede keer een dergelijke lijst opgesteld. Vergeleken met de eerste lijst in 1999 is helaas weer achteruitgang geboekt, want de weidesprinkhaan komt nu ook niet meer in Nederland voor. Sprinkhanen die leven op schrale en open natuurgebieden hebben het het zwaarst. Door onder andere ontbossing, vergrassing en vermossing staan dit soort natuurgebieden al tientallen jaren onder druk.

©PiepVandaag.nl