Gisteren werd in Eindhoven tijdens de Stadsvogelconferentie, de nieuwe Stadsvogelbalans gepresenteerd. Hierin zijn de trends beschreven van alle broedvogels in de stad. Van de 63 soorten die zijn onderzocht gaan er maar liefst 20 achteruit, maar ook 28 vooruit in aantal.

Spreeuwen
Spreeuwen | Foto: By Daniel Plazanet (Daplaza) [CC-BY-SA-2.5], via Wikimedia Commons
Belangrijkste uitkomst is dat de spreeuwenpopulatie in de stad achteruit holt. Het aantal spreeuwen is de afgelopen twintig jaar met meer dan 40% afgenomen. Zoals het er nu naar uit ziet komt de spreeuw op de Rode Lijst van Bedreigde Vogels te staan.

Vogels die afhankelijk zijn van struiken en groen, de zogenaamde parkvogels zoals de winterkoning en de roodborst nemen ook in aantal af. Dat heeft enerzijds met de strenge winters te maken die Nederland hebben geteisterd de afgelopen jaren, maar ook door het verdwijnen van groen uit de stad.

Goed nieuws is er gelukkig ook. De achteruitgang van het aantal huismussen in ons land is gestopt. Sterker in stedelijk gebied is zelfs een lichte toename te zien. Het is echter nog te vroeg op te spreken van herstel van de populatie. Opvallend is te zien dat de huismus zich vooral in nieuwbouwwijken erg thuis lijkt te voelen. Het zou kunnen dat deze nieuwbouwwijken inmiddels oud genoeg zijn om voedsel en nestgelegenheid te bieden.

Ook watervogels zoals diverse eenden- en ganzensoorten doen het over het algemeen goed in de stad.

De stadsvogelbalans is een initiatief van Vogelbescherming Nederland.

Bron: Vogelbescherming.nl ©PiepVandaag.nl


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.