Veel misleidende plaatjes van blije geiten in de wei op stalkaas


Supermarktketen ALDI past de verpakking van haar geitenkaas aan. Het beeld op de verpakking van een tevreden geit in de wei verdwijnt, nu de kaas afkomstig blijkt van geiten die levenslang opgesloten staan in stallen.

ALDI Geitenkaas

De aanpassing volgt nadat Wakker Dier hierover een klacht had ingediend bij de Reclame Code commissie. Wakker Dier trekt de klacht tegen Aldi in en heeft een nieuwe klacht ingediend tegen fabrikant Bettine die eveneens met een blije geit in de wei op stalkaas pronkt. Wakker Dier ziet op veel geitenkaasverpakkingen plaatjes van geiten in de wei terwijl vrijwel alle 400.000 geiten in Nederland levenslang opgesloten staan in stallen. Wakker Dier wil dat deze misleiding stopt “al zouden we nog liever zien dat de geiten de wei in mogen”. Alleen biologische geitenkaas komt van geiten die in de frisse buitenlucht hebben gelopen.

De Aldi laat in een brief aan Wakker Dier weten:

“(..) zodra de nieuwe sticker gereed is, zullen door de leverancier enkel nog nieuwe stickers op de Molenland Geitenkaas worden aangebracht. Wij verwachten dat de nieuwe verpakking van de Molenland Geitenkaas vanaf 08-04-2013 door de leverancier aan ons zal worden geleverd. (..) Op de nieuwe verpakking zal geen afbeelding van weide staan en ook zullen de woorden “weide”of “weidegang” niet worden gebruikt.”

Wakker Dier: “Natuurlijk hadden we liever gezien dat de inhoud in plaats van de verpakking was aangepast, maar we zijn blij dat de ALDI inziet dat de afbeelding op de verpakking niet strookt met de werkelijkheid en de verpakking aanpast. Klanten worden dan in ieder geval niet meer op het verkeerde been gezet.”

Wakker Dier gaat door met de actie tegen misleidende geitenkaasverpakkingen: er zijn veel geitenkaas en geitenmelk verpakkingen in omloop waarop ten onrechte een geit in de weide staat. Wakker Dier heeft nu een klacht ingediend tegen Bettine die op haar geitenkaas en geitenmelk ook ten onrechte afbeeldingen heeft van geiten in de wei. Op het moment dat de Reclame Code Commissie Wakker Dier in het gelijk stelt, zal Wakker Dier alle geitenkaasfabrikanten met misleidende verpakkingen aanspreken.

Persbericht Wakker Dier