Gisteren heeft de provincie Noord-Holland wederom ontheffing verleend voor het vangen en vergassen van duizenden ganzen in een straal van 20 kilometer rond Schiphol.

Schiphol ganzenvergassing
Foto: caribb via Compfight cc

Ondanks dat al jaren bekend is dat het minder aantrekkelijk maken van landbouwgronden de enige manier is om de ganzenpopulatie rond Schiphol te verminderen, wordt er toch jaar na jaar een vergunning afgegeven om de dieren op grote schaal te vangen en te vergassen.

Over ongeveer een maand breekt de kwetsbare periode voor de ganzen aan. De dieren gaan dan in de rui en kunnen dan niet vliegen. Sinds 2008 is dat het teken voor de start van een inmiddels jaarlijks terugkerende massaslachting onder de ganzen, in het kader van de zogenaamde vliegveiligheid rond luchthaven Schiphol.

Begin maart gaf de Amsterdamse wethouder van dierenwelzijn, Erik Verburg, nog toe dat er jarenlang zonder enige reden ganzen zijn vergast in Waterland. De ganzen in Landelijk Noord zijn het vliegverkeer van Schiphol al helemaal niet tot last. PiepVandaag.nl deed al in 2012 ter plekke verslag van de vergassing door Duke Faunabeheer in Waterland en schakelde destijds ook de politie in.

De vraag is nu wat de gemeente Amsterdam met nieuwe informatie informatie gaat doen. De provincie heeft zich er klaarblijkelijk niets van aangetrokken, gezien de vergunning wederom is verleend.

Piepvandaag.nl maakte samen met RTV Noord-Holland een korte documentaire over de zogenaamde ganzenproblematiek en de veiligheid rond Schiphol.

De taskforce Jachtmisstanden schreef een uitgebreide notitie over de ganzenproblematiek, ‘De waarheid over Schiphol en het ganzenprobleem’ en verstuurde deze de afgelopen weken naar belanghebbenden, waaronder alle fracties in de Tweede Kamer.

Lees de notitie hier.

Bron: NU.nl ©PiepVandaag.nl