Activisten van Stichting Animal Rights verstoren op dit moment het vangen van honderden wilde ganzen in het Eemmeer, Blaricum. Met deze actie willen zij voorkomen dat de dieren vergast worden door Duke Faunabeheer.

ganzenverassing
Foto: Animal Rights

Animal Rights directeur Robert Molenaar:

“Met een boot liggen we voor de vangkraal zodat de ganzen niet in de gaskar kunnen worden gedreven. We zullen pas stoppen als de ganzen veilig zijn.”

Animal Rights probeert met een bootje de ganzenvergassing te verstoren | Foto: Animal Rights

Animal Rights maakt zich ernstig zorgen om het welzijn van de ganzen. De dieren worden met bootjes opgejaagd en vervolgens het land opgedreven. De ganzen eindigen in de gaskar en sterven na een 2 minuten durende verstikkingsdood. Molenaar licht toe:

“Tijdens het opdrijven raken de ganzen in blinde paniek en vertrappen elkaar. Deze lijdensweg is onacceptabel”

Te veel ganzen
De provincie Noord Holland vindt dat er teveel ganzen zijn en dat de dieren overlast veroorzaken. Ze eten gras dat bestemd is voor koeien en zijn mogelijk een gevaar voor het vliegverkeer. Er zijn dan ook uitgebreide ontheffingen afgegeven voor de jacht op de gans. De dieren worden het hele jaar neergeschoten en in de maand juni worden ganzen in grote aantallen gevangen en vergast. De dieren zijn dan in de rui en zijn niet in staat om weg te vliegen.

Animal Rights verzet zich actief tegen de ganzenjacht:

“Wij zijn juist trots op de ganzen in ons land. Laat de gans grazen op aangewezen fourageerplekken en verjaag de dieren met diervriendelijke lasers op plekken waar ze niet welkom zijn, zoals bij vliegvelden.”

Persbericht Animal Rights

Update:

Duke Faunabeheer bevestigt dat er vandaag slechts een klein aantal ganzen gevangen werd. Het merendeel wist vandaag gelukkig te ontsnappen.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode