Vuurmieren in Australië gebruiken de recente overstromingen in Queensland om hun leefgebied flink uit te breiden. Dat is slecht nieuws voor de lokale flora en fauna, want deze invasieve soort kan veel schade aanrichten.

Vuurmieren
Raftende vuurmieren koloniseren nieuw leefgebied | Foto: Pixabay

Het is een indrukwekkende vorm van samenwerking. Duizenden kleine miertjes die hun lichamen aan elkaar verbinden en daarbij luchtbellen insluiten, zodat ze als een vlot op het water blijven drijven. Hele kolonies kunnen zo wekenlang overleven. De gelaagde structuren zijn sterk genoeg om geredde koninginnen en hun eieren, larven en poppen veilig en droog te houden. De mieren op de bodem zorgen er om beurten voor dat ze niet verdrinken. Zodra de overstroming afneemt en het water zakt, worden ze afgezet in nieuw territorium. Daar bouwen ze een nest en verspreiden zich verder.

Onopvallend

Uit Amerika is het fenomeen al langer bekend, waar mierenvlotten bij meerdere overstromingen zijn waargenomen, zoals in Texas en Noord- en Zuid-Carolina. In 2014 werd door Zwitserse wetenschappers beschreven hoe de mieren precies te werk gaan, de koningin beschermen en zichzelf behoeden van verdrinking. Nu is het diertje in Australië aangekomen. Hoe, dat is niet bekend. Het kan zijn dat de mieren al aanwezig waren voordat de regen voor overstromingen zorgde, maar niet werden opgemerkt. Bij droog en warm weer zijn de mieren niet zo actief en bouwen geen nesten, en áls ze al nesten bouwen vallen die niet erg op. Het kan gaan om koepelvormige hopen of platte vlakken, of eruit zien als een stukje verstoorde grond. Ze hebben ook geen duidelijke in- of uitgangsgaten.

Invasieve soort

Ross Wylie, hoofd van het Nationale Vuurmier Bestrijdingsprogramma -dat is belast met de aanpak van deze invasieve mierensoort die oorspronkelijk leeft in overstromingsgevoelige gebieden in Zuid-Amerika – zegt het volgende over de mieren:

“Het maken van vlotten is één van de manieren waarop vuurmieren nieuwe gebieden koloniseren, en dit is waargenomen in het zuidoosten van Queensland, onder andere in Purga bij Ipswich en rond Logan.”

Andrew Cox van de Raad voor Invasieve Soorten is bezorgd over het risico dat de mieren met zich meebrengen:

“Vuurmieren kunnen de lokale fauna verwoesten en achtertuinen en parken onbruikbaar maken. Ze hebben huisdieren gedood en zijn in de VS verantwoordelijk voor meer dan 85 menselijke sterfgevallen. Dit onderstreept de noodzaak om de omvang van de uitbraak van de mierenkolonies zoveel mogelijk terug te dringen.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Laura Lancée


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.