De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Limburg voorkomt dat beschermde dieren als bevers worden gedood. Desnoods moet de minister van Economische Zaken ingrijpen, stelt Kamerlid Wassenberg in Kamervragen.

bevers
BGeen afschot van bevers in Limburg! | Foto: Yves Adams, Vilda natuurfotografen

De Gedeputeerde Staten van Limburg heeft op 5 september jl. het Faunabeheerplan Bever 2017-2020 goedgekeurd. In dit plan wordt het doden van bevers expliciet als mogelijkheid toegelaten. Tweede Kamerlid Frank Wassenberg:

“De provincie heeft tussen 2002 en 2004 zelf 33 bevers uitgezet in de provincie. Dat betekent natuurlijk dat je een zorgplicht hebt ten aanzien van deze dieren. Je kunt niet eerst beschermde dieren uitzetten, en als ze vervolgens laten afschieten als ze het goed blijken te doen.”

Biesbosch
Foto: Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

De Partij voor de Dieren wil dat de minister van Economische Zaken via het Interbestuurlijk Toezicht ingrijpt als de provincie het besluit niet intrekt. Bovendien moet duidelijk worden welke oplossingen zijn gezocht en hoe zich dat verhoudt tot nationale en internationale wetgeving.

Persbericht PvdD