De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Limburg voorkomt dat beschermde dieren als bevers worden gedood. Desnoods moet de minister van Economische Zaken ingrijpen, stelt Kamerlid Wassenberg in Kamervragen. De Gedeputeerde Staten van Limburg heeft op 5 september jl. het Faunabeheerplan Bever 2017-2020…